Eindelijk

Het enthousiasme waarmee de KNMP Marleen Barth binnen wil halen als vicevoorzitter, spat ervan af in de woordkeuze van voorzitter Rik van der Meer. “Met deze naam van formaat willen we iedereen duidelijk maken dat het ons ernst is om de transitie waarin we zitten succesvol door te zetten”, stelt hij (op Skipr.nl). “Ze heeft niet alleen kennis van de zorgsector, maar ook veel ervaring in vorige functies. Ze staat met beide benen in de politiek en samenleving. En ze is in staat om ons als vereniging en apothekers een spiegel voor te houden.”

De KNMP is maar wát graag bereid de statuten te wijzigen om Barths benoeming als vicevoorzitter mogelijk te maken. Die aanpassing is noodzakelijk, want volgens de huidige statuten mogen alleen apothekers in het bestuur zitting hebben. De KNMP wil Barth inzetten om de contacten te onderhouden met de zorgverzekeraars, VWS, patiëntenorganisaties en de eerste- en tweedelijns organisaties. Haar staat van dienst maakt het buitengewoon aannemelijk dat zij hiervoor als bestuurder de juiste vrouw op de juiste plaats is.

Wat opvalt, is dat de KNMP zo veel tijd heeft genomen om tot de beslissing te komen dat het slim is bestuurders van buiten de eigen kring toe te laten. De Landelijke Huisartsen Vereniging deed dit al jaren eerder. Hierdoor was ze in staat Steven van Eijck aan te trekken, een doorgewinterde onderhandelaar die het politieke spel van binnenuit kent. De Orde van Medisch Specialisten deed hetzelfde door Frank de Grave in stelling te brengen, wat duidelijk een goede zet is gebleken. En nu volgt dan dus eindelijk de KNMP, die al zó lang vanuit een underdogpositie de belangen van de openbare apothekers probeert te behartigen, en met zo weinig succes. De enige vraag is dus: waarom nu pas?

Delen