Eindspel?

De aannames die het RIVM in eerdere instantie deed over de omikronvariant van het coronavirus waren te pessimistisch, aldus Jaap van Dissel. Dat is goed nieuws. Al blijft toch nog onduidelijk hóe goed precies, want in België loopt het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt al weer op.

Ook in Nederland is de verwachting dat corona de zorg voorlopig onder druk zal blijven zetten, waarbij wel de verwachting wordt uitgesproken dat afschalen van zorg bij toekomstige coronagolven slechts in beperktere mate nodig zal zijn. De tussenkoppen van de rest van dit Skipr-artikel – ‘inhaalzorg’, ‘indirecte coronagerelateerde klachten’, ‘gestegen werkdruk’, ‘toenemende wachttijden’ – maken duidelijk dat de problemen nog lang niet achter de rug zijn.

‘Het virus heeft tot nu toe steeds voor verrassingen gezorgd’

Toch wordt her en der al het woord ‘eindspel’ in de mond genomen, in de zin van: als we de omikrongolf achter de rug hebben, komen we in een situatie terecht die vergelijkbaar is met de jaarlijkse griepepidemie. Dit is een vorm van berichtgeving die onder de bevolking de indruk kan wekken dat de ludieke ‘kapsalons’ binnenkort weer gewoon theaters kunnen zijn en dat overal in het land de terrassen en restaurants weer kunnen volstromen. Opnieuw draagvlak vinden voor stringente maatregelen als toch nieuwe problemen ontstaan zal er dan niet eenvoudiger op worden. Jacco Wallinga van het RIVM waarschuwt daar impliciet nu al voor, door te memoreren dat het virus tot nu toe steeds voor verrassingen heeft gezorgd. Dat kan – en zal ongetwijfeld – opnieuw gebeuren. Virussen muteren nu eenmaal.

Delen