En de verzekerde?

We horen het vaker: als je goede ideeën wilt over hoe het in de zorg anders en beter kan, moet je niet aan de bestuurders vragen wat zij hiervoor te bieden hebben. Je moet dan juist bij de mensen op de werkvloer zijn. De mensen die dagelijks meemaken welke dingen wel en niet goed gaan. Dáár zitten de ideeën.

In dat opzicht is de nieuwe landelijke campagne ‘Hoe dan?’ een schot in de roos. “Breed in de organisatie op zoek gaan naar concrete oplossingen, dat is van belang”, stelt Trudy Prins, woordvoerder namens het samenwerkingsverband A+O VVT, de initiatiefnemer van de campagne.

We moeten anders gaan werken, is haar (terechte) stelling en daarbij vormen de zorgprofessionals de kern waar het allemaal om draait. Dus is deze campagne erop gericht de kennis en ervaring van medewerkers te benutten, om tot een grabbelton aan ideeën te komen waaruit de hele zorg kan plukken wat passend is.

‘Ideeën vanuit de zorg veranderen niets aan de toestroom naar de zorg’

Toch zit er één ‘maar’ aan de hele campagne, en dat is dat ideeën en oplossingen vanuit de zorg zelf niets veranderen aan de toestroom naar de zorg. Denk aan wat Georgette Fijneman van Zilveren Kruis hier recent over gezegd heeft, en waarover ook al veel langer wordt gesproken. Veel mensen wenden zich tot de zorg met een vraag die niet daar, maar elders moet worden opgelost. Zo lang zorgaanbieders die vraag toch met zorg blijven beantwoorden, blijft het dweilen met de kraan open.

Delen