Meedenken

‘Ik ben er toch voor verzekerd’. Het is een zinnetje dat iedereen kent in de discussie over de gezondheidszorg. Maar betekent het ook dat bij ziekte in alle gevallen alles uit de kast moet worden getrokken dat de zorg tot zijn beschikking heeft? Of dat ieder probleem waarmee mensen zich bij de zorg melden ook binnen de zorg moet worden opgelost?

Georgette Fijneman, bestuursvoorzitter van Zilveren Kruis, wil het hierover hebben. “Het kan niet zo zijn dat we altijd alles medisch uit de kast halen als dat eigenlijk niet nodig is”, stelt ze. Toch gebeurt dit wel; het debat over passende zorg komt bepaald niet uit de lucht vallen. En niet-passende zorg uitbannen leidt niet tot een tweedeling in de samenleving, zoals sommige reacties op Fijneman suggereren. Het zorgt er juist voor dat iedereen ook in de toekomst op zorg kan blijven rekenen. Het betekent immers dat minder mensen nodig zijn om zorg te leveren, en dat het geld voor die zorg efficiënt wordt uitgegeven. En daarmee dus ook dat de zorgpremie betaalbaar blijft.

‘Ik ben er toch voor verzekerd’ zeggen is makkelijker dan meedenken over de vraag of het ook anders kan

In feite doet Fijneman niets anders dan wat Tweede Kamerlid Wieke Paulusma op 15 december 2022 al voorstelde, namelijk het publiek betrekken bij de discussie over de toekomst van de zorg. Niet iedereen zit daarop te wachten. ‘Ik ben er toch voor verzekerd’ zeggen is immers makkelijker dan meedenken over de vraag of het ook anders kan. Juist die terughoudendheid is bij uitstek de reden om de discussie wél te voeren. Het enige alternatief is overvallen worden door de veranderingen in de zorg die zich hoe dan ook toch gaan voltrekken.

Delen