Erepenning Rob Brunting

Tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag ‘Merkbaar van betekenis, overal en ergens…’ van VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), ontving journalist Rob Bruntink op 13 september de Elisabeth Kübler-Ross-penning uit handen van longarts Sander de Hosson, die de onderscheiding twee jaar geleden ontving.

Bruntink ontving de onderscheiding vanwege zijn expertise op het gebied van palliatieve zorg en zijn jarenlange vragen van aandacht voor het gesprek over sterven en de dood, aldus VPTZ. In 2017 schreef Bruntink een artikel voor Arts en Auto Student over omgaan met het overlijden van patiënten.

Delen