Nog te veel regeldruk

Bijna vier jaar na de start van (Ont)Regel de Zorg, zijn zorgverleners pessimistischer dan ooit over de progressie in het terugdringen van de regeldruk: maar liefst 70 procent heeft er (heel) weinig vertrouwen in dat de regeldruk in de zorg daadwerkelijk wordt teruggedrongen, blijkt uit de vierde meting van de Nationale (Ont)Regelmonitor die begin dit jaar werd gehouden.

Hoewel zorgverleners dankzij alle inspanningen iets meer tijd hebben voor patiënten, is de mate van ‘disfunctionaliteit’ van de regels vrijwel gelijk aan het niveau van de eerste meting van de (Ont)Regelmonitor, begin 2019. Opnieuw zijn de verzekeraars volgens de zorgverleners veruit de belangrijkste veroorzakers van de regeldruk. Maar liefst 92 procent van de zorgverleners geeft aan dat reductie van de regeldruk op de agenda van het nieuwe kabinet moet komen te staan. En 60 procent is van mening dat het huidige beleid ten aanzien van regeldruk op de schop moet. 

Zie ook: vvaa.nl/ontregelmonitor.  

Delen