Erfbelasting drukken

Over een nalatenschap is erfbelasting verschuldigd. Voor een erfrechtelijke verkrijging tussen partners geldt een vrijstelling van € 636.180,-. Voor kinderen is deze vrijstelling slechts € 20.148,-. Er zijn echter manieren om duizenden euro’s erfbelasting te besparen. Een overzicht van Miranda Joziasse, financieel planner bij VvAA.

Tekst: Martijn Reinink

Schenken met warme hand

Bij leven geldt een jaarlijkse schenkingsvrijstelling aan de kinderen van € 5304,-. Onder voorwaarden is het zelfs mogelijk grotere bedragen vrij te schenken. In de loop der jaren kan op deze manier een behoorlijk vermogen belastingvrij worden overgedragen naar de volgende generatie. Na overlijden van de ouders betalen kinderen 10 tot 20 procent erfbelasting over het deel van de nalatenschap dat boven de vrijstelling van € 20.148,- uitkomt. Het kan dus voordelig zijn om met een warme hand te schenken. Schenkingen die zijn gedaan tot 180 dagen voor het overlijden worden door de Belastingdienst gezien en belast als onderdeel van de erfenis.

Tweetrapstestament

Bij een ‘tweetrapstestament’ wordt de partner, voor wie een veel hogere vrijstelling geldt dan voor de kinderen, als enige erfgenaam benoemd. Het biedt de partner de mogelijkheid tot zijn of haar overlijden belastingvrije schenkingen te doen aan de kinderen. Uiteraard moet bij overlijden van de partner wel de volledige erfbelasting door de kinderen worden betaald. Of het tweetrapstestament voordelig is, hangt af van de persoonlijke situatie
en wensen.

Schenken op papier

Bij ‘schuldigerkenning’ schenken ouders alleen op papier een som geld aan de kinderen. Het geschonken bedrag lenen zij als het ware weer terug. Ze moeten er ook minimaal 6 procent rente over betalen aan de kinderen. Schuldigerkenning kan een interessante vorm van vermogensoverdracht zijn, omdat de schenker de volledige beschikkingsmacht over het geschonken bedrag houdt. Na het overlijden is er geen erfbelasting meer verschuldigd over dat bedrag. De fiscus ziet deze vorm van schenking namelijk als het verrekenen van een schuld.

Keuzetestament

Bij een ‘keuzetestament’ hebben erfgenamen een keuze tussen verschillende testamentvormen. De definitieve keuze ligt bij hen. In samenspraak met een specialist kunnen de erfgenamen na overlijden bepalen welke vorm op dat moment de gunstigste is. Dit in combinatie met de uiterste wilsbeschikking van de overledene en de fiscale wetgeving van dat moment.

Legaat aan kleinkinderen

Door aan kleinkinderen een bedrag te legateren, bespaart men bijna altijd erfbelasting. Net als aan kinderen mag aan kleinkinderen een bedrag van € 20.148,- belastingvrij worden nagelaten. Zo gaat al een deel van de erfenis door naar de kleinkinderen; de kinderen betalen hierdoor minder erfbelasting. Het legaat is zo vorm te geven dat de kinderen het geld beheren voor de kleinkinderen en dus bepalen wanneer zij erover kunnen beschikken.

Of (een van) deze mogelijkheden voor u interessant is, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Laat u daarom goed adviseren. vvaa.nl/advies/financiele-planning

Delen