Euthanasie bij dementie

Een arts die gevolg geeft aan een schriftelijk verzoek tot het verlenen van euthanasie bij een patiënt met vergevorderde dementie is niet strafbaar, als hij voldoet aan alle eisen die de wet aan het verlenen van euthanasie stelt.

Dat is het oordeel van de Hoge Raad in de uitspraken van 21 april 2020. De Hoge Raad deed de uitspraken in deze kwestie in het kader van de door het OM ingestelde cassatie in het belang der wet, waarbij werd ingegaan op de strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aspecten van het verlenen van euthanasie bij dementie.

Met zijn uitspraken biedt de Hoge Raad meer duidelijkheid aan alle betrokken partijen en vergroot hij de rechtszekerheid van de arts die de euthanasie verleent. Juridisch adviseurs Ellen Bennink en Jet Meijwes en advocaat Valéry Daniels, alledrie werkzaam bij de Stichting VvAA Rechtsbijstand, gaan in een artikel op vvaa.nl dieper op de uitspraken in.

Delen