Familievoordeel

Onlangs raakte ik na een presentatie over praktijkopvolging met een tandarts in gesprek. Hij vertelde dat hij zijn praktijk graag wil overdoen aan zijn dochter, die tandheelkunde heeft gestudeerd. Nu weet ik dat het voor veel ondernemers een ideaalbeeld is om de ‘zaak’ of in ons geval de praktijk over te dragen aan zoon of dochter. Dat dit naast een veelal emotionele bevrediging ook fiscaal lucratief kan zijn, weten velen echter niet.

Bij het overdragen van uw praktijk zult u met de fiscus moeten afrekenen over de zogenaamde meerwaarde van de praktijk ten opzichte van de balanswaarde. Dit betekent dat over de goodwill en stille reserves van uw inventaris en apparatuur wordt afgerekend tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Rekening houdend met de winstvrijstelling van 14 procent en een kleine stakingsvrijstelling is dit veelal 44 procent effectief.

De fiscus heeft echter voor bepaalde situaties een zogenaamde doorschuiffaciliteit in het leven geroepen om de acute heffing te voorkomen en de aanslag door te schuiven. Dit geldt voor opvolgers die ten minste drie jaar in de praktijk hebben gewerkt.

Voor bepaalde situaties is een doorschuiffaciliteit in het leven geroepen

Daarnaast is er speciaal voor de opvolging ook een vrijstelling in de erf- en schenkbelasting. Deze wordt vrijwel uitsluitend toegepast in de familiesfeer aangezien schenking aan derden niet in de rede ligt. U kunt het ondernemingsvermogen tot een bedrag van ruim een miljoen euro zonder heffing van schenkbelasting overdragen aan de voortzetter, bijvoorbeeld uw kind(eren). De voortzetter moet de praktijk dan wel ten minste vijf jaar voortzetten. Boven het miljoen is 83 procent vrijgesteld; ook dan moet de voortzetter de praktijk ten minste vijf jaar voortzetten.

Wellicht een reden om in uw overwegingen met betrekking tot de praktijkoverdracht nog eens extra naar deze mogelijkheid te kijken. Het is wel van belang om in het geval er meer kinderen zijn, rekening te houden met een eventueel gewenste gelijke toedeling van uw vermogen.

Delen