Family Planning 2020

Volgens de vijfde millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties moet moedersterfte in ontwikkelingslanden fors worden teruggedrongen en moeten vrouwen zelf kunnen kiezen of zij kinderen krijgen. Met het project Family Planning 2020 slaan verschillende organisaties en bedrijven de handen ineen om deze ambitie te realiseren, waaronder de Nederlandse afdeling van MSD en Amref Flying Doctors.

Tekst: Roel Notten

Volgens de Verenigde Naties overlijdt elke 2 minuten een vrouw door complicaties bij de bevalling. Om dit probleem het hoofd te bieden, heeft de VN moedersterfte en gezinsplanning benoemd als vijfde doelstelling van de VN Millenniumdoelstellingen. Een van de projecten die de VN onder deze millenniumdoelstelling initieert, is het project Family Planning 2020 (FP2020). Hierbij spannen overheden, bedrijven en ontwikkelingsorganisaties zich in om in elk geval tot 2020 anticonceptiemiddelen beschikbaar te stellen aan 120 miljoen vrouwen in de armste landen ter wereld.

Lees verder (pdf).

12-2014p024-026

Delen