Financiële effecten Lenteakkoord

VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie sloten onlangs een akkoord over een grootscheepse bezuinigingsoperatie in 2013. Enkele financiële gevolgen op een rij.

Lange tijd zag het ernaar uit dat VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV een Catshuisakkoord zouden sluiten dat voorzag in een miljardenbezuiniging in 2013. Nadat de gedoogcoalitie struikelde, sloten D66, ChristenUnie en GroenLinks zich bij VVD en CDA aan. Samen sloten zij het zogenaamde Lenteakkoord, dat forse bezuinigingen doorvoert in 2013. De
hypotheekrenteaftrek, een van de heikele punten uit het akkoord, gaat deels op de schop. Voor nieuwe hypotheken die na 1 januari 2013 worden afgesloten, geldt dat alleen huiseigenaren met een annuïteitenhypotheek recht houden op renteaftrek. Aangezien bij een annuïteitenhypotheek direct bij aanvang wordt gestart met aflossen op de eigen-woningschuld, betekent dit dat de aftrek automatisch elke maand minder wordt.

Voor huizeneigenaren heeft een dalende eigen-woningschuld ook weer een ander, minder prettig effect. Bij het toekennen van toeslagen, zoals bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag, baseert de fiscus zich op het belastbaar inkomen van de aanvrager. Een structurele aflossing op de eigen-woningschuld betekent dat minder rente mag worden afgetrokken, waardoor dat belastbaar inkomen automatisch zal stijgen. Dat kan, als de huizeneigenaar in de oude situatie recht had op een overheidstoeslag, resulteren in een lagere toeslag of zelfs helemaal geen toeslag. Dit effect kan ook optreden bij de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Flinke bezuinigingen
Een voorstel uit het geklapte Catshuisakkoord tussen VVD, CDA en PVV om vrijwillig aflossen op de eigen-woningschuld te stimuleren, is uiteindelijk niet overgenomen door de Lente-coalitie. In dit voorgenomen plan zouden huiseigenaren tot 2020 de – na aflossing resulterende – fiscale eigen-woningschuld mogen verhogen met 50 procent van de omvang van de extra aflossing.

Daarnaast werd in dit akkoord voorgesteld om de boetevrije aflossingsmogelijkheid van bestaande hypotheken te verhogen van 10 naar 20 procent per jaar. Hoewel deze plannen uiteindelijk niet door de Lentecoalitie zijn overgenomen, is het niet onwaarschijnlijk dat ze alsnog op de agenda komen bij de parlementsverkiezingen op 12 september 2012.

Het Lenteakkoord bevat nog meer flinke bezuinigingen. Zo gaat op 1 januari 2013 de eigen bijdrage voor zorgkosten omhoog van 220 euro nu naar 400 euro. Mogelijk worden lagere inkomens gecompenseerd. Daar bovenop zal op gezondheidszorg nog 1,6 miljard euro worden bezuinigd, maar de precieze invulling hiervan is door de vijf partijen uit de Lentecoalitie nog niet uitgewerkt. Tot slot wordt de onbelaste reisvergoeding voortaan belast. Hierdoor draaien medewerkers voortaan meer dan nu zelf op voor gemaakte reiskosten.

Delen