Meer contactvrije fysiotherapie

Uit een enquête van het KNGF blijkt dat het aantal fysiotherapiepraktijken dat volledig contractloos werkt, is gestegen van 7 procent in 2022 naar 8 procent in 2023. Ook het aantal praktijken dat deels contractvrij werkt, is – in lijn met de ingezette trend – opnieuw gestegen.

Voor meer dan de helft van de respondenten is het tarief de belangrijkste reden om geen contract af te sluiten. Andere belangrijke redenen om ongecontracteerd te werken, zijn ‘de steeds veranderende regels van zorgverzekeraars’ (35 procent van de respondenten noemt dat aspect) en ‘het niet kunnen leveren van de gewenste kwaliteit binnen de contracteisen’ (29 procent).

In een reactie op deze uitkomsten laat de beroepsvereniging weten in algemene zin voorstander te zijn van contracteren, “omdat dit het fundament van ons zorgstelsel is”, maar begrip te hebben voor het toenemend aantal praktijken dat (noodgedwongen) steeds minder contracteert vanwege “de te lage tarieven en onvrede over de inhoud van de contracten en de voorwaarden die verzekeraars stellen.”

Delen