Subsidie voor opleiden PA en VS in huisartsenzorg

Huisartsen en huisartsenorganisaties kunnen nog tot 1 februari 2021 een aanvraag indienen om een financiële tegemoetkoming te krijgen voor het opleiden van een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) in de praktijk. 

Deze stimuleringssubsidie voor 2021, vanuit het project ‘Versterking opleiding VS en PA Huisartsenzorg’, is een aanvulling op de reguliere subsidieregeling vanuit de hogeschool én geldt alleen voor een leerwerkplek voor studenten die starten met de opleiding in september 2021. De subsidie kent een vastgesteld budget, waardoor wellicht niet alle aanmeldingen kunnen worden gehonoreerd, laat Stichting KOH – penvoerder van het project – weten. Een onafhankelijke beoordelingscommissie toetst de aanmeldingen en wijst al dan niet een (gedeeltelijke) financiële tegemoetkoming toe. 

Kijk voor meer informatie over criteria, randvoorwaarden en het aanvraagformulier op: stichtingkoh.nl/

Delen