Financiën in de spreekkamer

Tijdens het project ‘Financiën in de spreekkamer’ hebben het lectoraat Schulden en Incasso en de Zorggroep Almere een interventiepakket en online learning voor huisartsenpraktijken ontwikkeld. Dit om patiënten te motiveren om over hun financiële problemen te vertellen en huisartsen te helpen deze patiënten adequaat te verwijzen.

Tekst: Martijn Reinink

Het project ‘Financiën in de spreekkamer’ zou eind mei, na een test bij een aantal huisartsenpraktijken, worden afgerond, maar door de COVID-19-uitbraak is de testfase na een maand gestopt en heeft men een half jaar uitstel aangevraagd bij de subsidieverstrekker: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Het is de bedoeling de test te hervatten zodra de spreekkamers weer vol zitten”, laat projectleider Annemarieke van der Veer van het lectoraat Schulden en Incasso weten. “Op basis daarvan zullen we het interventiepakket waar het kan nog verder verbeteren, waarna het voor elke huisarts en praktijkondersteuner gratis beschikbaar komt. Door de COVID-19-crisis zullen nog meer mensen in de financiële problemen raken en wordt het project nóg relevanter dan het al was.” 

Volgens Van der Veer is de huisartsenpraktijk een belangrijke vindplaats voor schuldenproblematiek. “Iedereen komt er en geldzorgen kunnen stevig doorwerken op gezondheid en gezondheidsbeleving. We weten dat veel mensen met schulden lang onder de radar blijven. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat zij op zoek gaan naar hulp en dan is de schuld opgelopen tot gemiddeld € 40.000,-. Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen.”

Verkenning

Twee jaar geleden begon het project met een verkenning. Van der Veer: “Daaruit bleek dat sommige huisartsen, met name in achterstandswijken, bijna dagelijks gesprekken over geldzorgen en schulden voeren met patiënten. Maar er waren ook veel huisartsen die zeiden: we vermoeden wel dat het voorkomt, maar hebben het er niet over. Met name voor die groep hebben we de online learning en het interventiepakket, met posters, een animatie en een praatplaat, ontwikkeld.”

Het interventiepakket en de learning zijn al te raadplegen op
schuldenenincasso.nl/huisartsenpraktijk
Reacties zijn welkom via annemarieke.vanderveer@hu.nl

Achterstandsondersteuningsfonds

De geaccrediteerde slotbijeenkomst van het project ‘Financiën in de spreekkamer’ wordt (vooralsnog) gehouden op 12 november 2020 en wordt gesubsidieerd door het Achterstandsondersteuningsfonds. Dit fonds biedt huisartsen die actief zijn in een praktijk of gezondheidscentrum in een achterstandswijk, de mogelijkheid extra tijd voor consulten te krijgen. Meer informatie hierover:  achterstandsondersteuningsfonds.nl.

Delen