Fraude met AGB-code desastreus

Nep-artsen en nepzorginstellingen dienen op grote schaal valse declaraties in, kopte RTL Nieuws deze week op basis van eigen onderzoek. De oplichters zouden miljoenen euro’s aan premiegeld onterecht hebben opgestreken. De methode waarmee dit gebeurde is even eenvoudig als onvoorstelbaar: oplichters gebruiken persoonlijke declaratiecode van echte artsen om geld te verdienen aan behandelingen die zij nooit verricht hebben.

Het betreft hier geen individuele gevallen. Zorgverzekeraar DSW meldt over honderd dossiers te beschikken waarin deze vorm van fraude wordt toegepast. In een specifieke zaak in Rotterdam zou een niet gediplomeerd behandelaar duizenden euro’s aan valse declaraties hebben ingediend. Deze inkomsten gebruikte zij vervolgens om een instelling op te richten. De vrouw maakte hierbij gebruik van een persoonlijke code van een echte arts, de zogeheten Algemeen GegevensBeheer-code, kortweg AGB-code. Ook op het moment dat de ‘echte’ arts in de gevangenis zat, bleef de instelling declaraties indienen, zo ontdekte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Uit een inventarisatie blijkt dat het misbruik van artsencodes inmiddels een van de grootste fraudevormen is geworden. Deze zogenaamde AGB-codes worden beheerd door Vektis, een dochter van Zorgverzekeraars Nederland. Vektis controleert bij aanvraag van de AGB-code of een aanvrager ook daadwerkelijk een zorgverlener is, maar als een code eenmaal is afgegeven vindt er geen hercontrole plaats en is het aan de zorgverlener zelf om hem stop te zetten. Zo bezien is de AGB-code dus een ticket voor het leven.

De natuurlijke reflex op de geconstateerde fraude met AGB-codes is om de handelswijze van de frauderende ‘zorgverleners’ zwaar te veroordelen. En de ‘echte’ zorgverleners zelf? Zij zijn verantwoordelijk voor het afmelden van de AGB-code op het moment dat zij hun beroep niet meer (kunnen) uitoefenen. Aan zorgverleners die verzuimen kunnen volgens Vektis op dit moment geen sancties worden opgelegd. Maar Vektis zelf heeft ook een verantwoordelijkheid. De dochter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geeft aan niet bevoegd te zijn om AGB-codes periodiek te controleren. Wel werkt de organisatie aan een automatische koppeling met andere databases, zoals het BIG-register en de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), om de AGB-codes up to date te houden. Snelheid is geboden. Want in een tijd waarin zorgverleners sowieso al onder een maatschappelijk vergrootglas liggen, is een nieuwe associatie met het fenomeen fraude desastreus voor het imago van de beroepsgroep.

Delen