Fusie en ruzie

Het Waterland Ziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn denken de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren door te gaan fuseren. We hebben deze belofte de laatste jaren vaker gehoord als belangrijkste argument voor een fusie, maar we hebben ook wel gezien dat het in de praktijk soms moeilijk blijkt om die te verzilveren. Fuseren betekent dat wordt geschoven met functies, taken en verantwoordelijkheden en daarbij is niet altijd te vermijden dat mensen tegen de haren in worden gestreken.

Aan de nu ontstane situatie rond het Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zien we hoe langdurig de gevolgen hiervan kunnen zijn. De cardiologie is na de fusie van die twee ziekenhuizen al geconcentreerd in TweeSteden, maar dit weerhoudt de medische staf er niet van om dit onderwerp toch maar weer gewoon ter discussie te stellen. De vraag of de kwaliteit van zorg hiermee gediend is – ongetwijfeld in Tilburg ook een speerpunt in de fusiebeslissing – mag ieder voor zich invullen. Het feit dat de specialisten vrezen dat de concentratie van cardiologie de gelijkwaardigheid van de fusiepartners zal verstoren, wekt in ieder geval de suggestie dat ze meer aan hun eigen hachje denken.

De Ondernemingskamer heeft in oktober 2014 in een uitspraak erkend dat cliëntenraden bij fusies van zorginstellingen een grote rol dienen te spelen als gespreks- en adviespartner. Ik weet niet welke rol de cliëntenraad heeft gespeeld in de Tilburgse situatie. Maar ik weet wel dat in ieder geval één advies van waarde was geweest: ‘Naar gepasseerde stations wordt in geen geval teruggekeerd’.

Delen