Gebrekkig vertrouwen

‘Meldingen van incidenten of mogelijke calamiteiten werden niet altijd goed onderzocht. Een zogeheten multidisciplinair overleg ontbrak. IC-verpleegkundigen werden ingeschakeld voor ingewikkelde plasmaferese-behandelingen; onervaren arts-assistenten moesten van elkaar leren hoe zij bij de patiënt een centrale lijn moesten aanbrengen.’

Aldus de ‘staalkaart aan problemen’ zoals Medisch Contact die beschrijft in haar berichtgeving over de problemen die zich vorig jaar afspeelden op de IC van het Flevoziekenhuis. Hoe dit zich verhoudt tot de stellingname van het ziekenhuisbestuur dat de patiëntveiligheid ‘feitelijk’ niet in het geding is geweest, mag de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd bepalen.

‘Of patiëntveiligheid op de IC van Flevoziekenhuis in het geding is geweest, mag de inspectie bepalen’

De raad van bestuur zegt Argos te hebben aangeboden openheid van zaken te geven, maar dat de redactie niet op dit aanbod is ingegaan. De redactie stelt op haar beurt juist dat het bestuur in de aanloop naar publicatie niet bereid bleek tot een vraaggesprek en er bewust voor heeft gekozen om pas achteraf te reageren op de uitzending van Argos.

Emeritus hoogleraar patiëntveiligheid Jan Klein reageert wel al en zegt de documenten “met gekromde tenen” te hebben gelezen. De vraag is vooral ook hoe de patiënten die vorig jaar op de IC van het ziekenhuis hebben gelegen het nieuws lezen. En de achterliggende vraag is wat voor beeld de beschreven problematiek en het gewelles-nietes van de raad van bestuur en de programmamaker geeft van het vertrouwen dat wij allemaal als patiënten mogen hebben in onze gezondheidszorg. Het feit dat we het inderdaad met vertrouwen moeten doen en pas achteraf via een radio-uitzending te horen krijgen dat er ergens in die zorg iets aan de hand was, doet daar geen goed aan.

Delen