Gecontroleerde spoedzorg

Een interessante suggestie van oud-hoogleraar Guus Schrijvers: voer het Kopenhaagse model voor urgente maar niet levensbedreigende spoedeisende hulp in in de vier grote steden. De kern van dit model is simpel: niet op eigen initiatief direct naar de SEH gaan, maar eerst een centraal telefoonnummer bellen. De triagist daar beoordeelt of een bezoek aan de SEH echt nodig is en kan daarbij – als de patiënt dit goed vindt – ook diens medisch dossier inzien.

De praktische meerwaarde van deze aanpak zit op meerdere onderdelen. De triagisten kunnen onnodig bezoek aan de SEH voorkomen. Als ze er niet uitkomen, kunnen ze in de meldkamer aanwezige professionals consulteren. En ze kunnen als het nodig is direct een ambulance inzetten. Bovendien bieden ze de patiënt een keuze: wilt u naar de SEH van uw voorkeur of wilt u naar een SEH waar u zo snel mogelijk aan de beurt bent? Het ligt voor de hand wat de meeste mensen zullen kiezen, vanwege de voor de hand liggende reden dat ‘SEH van voorkeur’ en ‘SEH waar ik zo snel mogelijk word geholpen’ met elkaar zullen samenvallen. Deze keuze kan er dus voor zorgen dat de beschikbare SEH-capaciteit in een regio zo goed mogelijk verdeeld wordt, en dat niet één SEH vol zit met wachtenden terwijl andere SEH’s onbenut blijven.

Wat meer eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde kan geen kwaad

Bij de praktische uitwerking van dit idee voor de vier grote steden komt natuurlijk wel het nodige kijken. Voed mensen bijvoorbeeld maar eens op om hun burgerservicenummer (nodig om de triagist toegang tot het medisch dossier te geven) paraat te hebben. Maar anderzijds: wat meer eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde in zijn eigen gezondheidszorg kan sowieso geen kwaad.

Delen