Geen collega meer

Nee, ik ben niet meer uw ‘geachte collega’. Uw mails, brieven en telefoontjes die hiermee beginnen getuigen uiteraard van goede wil – u vindt dat ik er gewoon nog bij hoor en zo voelt het vaak nog – maar sinds 1 januari 2018 ben ik weer ‘meneer’ geworden. Van hogerop is dat besloten. Ik ben uit de BIG geknikkerd of zoals dat officieel heet: mijn inschrijving in het BIG-register is doorgehaald. Met ‘doorhalen’ wordt louter bedoeld dat er een streep door jouw naam is gezet, maar onmiskenbaar kleeft hieraan een naar geurtje.

Het woord ‘collega’ komt uit het Latijn en betekent ‘ambtgenoot, kameraad, medelid’. Wanneer het over de medische branche gaat kun je ‘kameraad’ beter schrappen. Volgens het door mij geraadpleegde etymologische woordenboek is ‘collega’ gevormd uit ‘com’ (samen) en een afleiding van ‘lex’ (wet). Als toelichting staat hierbij ‘De Romeinen hadden de gewoonte in bepaalde functies twee personen te benoemen om wederzijdse controle te waarborgen.’ Goede gewoonte die navolging verdient maar zo werkt het niet onder dokters.

Het domein van collegiale omgang stelt op zichzelf weinig voor. Het is net wat je ervan maakt. Tussen collegae kan het er heel gezellig aan toegaan maar dat zegt weinig. Doorgaans gelden er twee ongeschreven regels: 1) leg mij geen strobreed in de weg, en 2) sta achter mij wanneer ik word belaagd. De gemeenschappelijke vijand die continu op de loer ligt en een bedreiging kan vormen voor het doktersbastion is natuurlijk het leger patiënten. ‘Onder ons’ lusten artsen elkaar soms rauw maar zodra de vijand komt opdagen sluiten gelederen zich bliksemsnel. Ik heb mij hierover altijd verbaasd.

‘Onder ons’ lusten artsen elkaar soms rauw maar zodra de vijand komt opdagen sluiten gelederen zich bliksemsnel

Je zou het wel anders willen en het zou ook anders moeten. Herinnert u zich nog het woord ‘solidariteit’? Ja, daarvoor moet je inderdaad ver in de tijd teruggaan. In onze samenleving komt ‘ik’ steeds vaker voor ‘samen’. Maar wanneer men de werkvloer met elkaar deelt ontkom je er niet aan om met anderen rekening te houden. Let maar eens op wat er gebeurt wanneer die ander even wegvalt. Dan ben jij de klos! Dus hoe slecht onderlinge verstandhoudingen ook zijn, de ander mag niet kopje ondergaan, zeker niet door toedoen van zo’n pief van een patiënt, die zo nodig het leven zuur wil maken. Dit verklaart waarom de twee ongeschreven regels van collegiale omgang goed samen kunnen gaan.

U zou mij natuurlijk kunnen mailen of aanschrijven met als aanhef ‘Geachte ex-collega’, maar dan is het net of wij gescheiden partners zijn. Geen leuke gedachte! Dus dan maar liever ‘meneer’ en ach: in uw geval heb ik er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen wanneer u mij bij de voornaam noemt.

Naschrift
Wie in ons land neemt de moeite om zich te realiseren hoeveel potentieel aan vakkennis, ervaring, eruditie en levenswijsheid er niet verloren is gegaan en gaat door al die duizenden artsen waarvan de inschrijving is doorgehaald in het BIG-register. Ik ben ervan overtuigd dat velen van hen nog van grote waarde kunnen zijn voor onze samenleving. Pogingen om dit aan te kaarten bij onder meer de KNMG zijn mislukt. Ik kreeg zelfs nooit een reactie.

Ignace Schretlen

Delen