Geen paniek

Raken VGZ- en Multizorg-verzekerden in de regio Amersfoort in paniek nu Meander Medisch Centrum bekendmaakt dat de toegangstijden voor zorg kunnen oplopen met zes weken? Ik denk dat het meevalt. De meeste verzekerden zijn gewoon gezonde mensen en hebben dus helemaal geen zorg nodig op dit moment. Gelet op de tijd van het jaar zullen velen van hen sowieso elders op een camping of een ander vakantieadres zitten, en dus bij eventueel nodig ziekenhuisbezoek elders worden opgenomen. Veel verzekerden zullen het bericht dus voor het moment voor kennisgeving aannemen.

De kans is ook aanwezig dat andere ziekenhuizen en particuliere behandelcentra in de regio de gelegenheid aangrijpen om verzekerden te laten weten: bij ons kunt u wél snel terecht. En er zullen verzekerden zijn die – als ze op dit moment zorg nodig hebben – hun zorgverzekeraar bellen en om wachtlijstbemiddeling vragen. Blijven over de VGZ- en Multizorg-verzekerden die al in behandeling zijn. Tegen hen gaat Meander MC niet zeggen: we stoppen even met behandelen en komt u over zes weken maar terug. De berichtgeving is duidelijk, het gaat om toegangstijden voor nieuwe behandelingen waarbij geen sprake is van medische risico’s.

Kortom, de dreiging is veel minder groot dan die op het eerste gezicht lijkt. Meander MC geeft hiermee gevolg aan haar al eerder geuite stelling dat het zichzelf beschouwt als een innovatief ziekenhuis met een aanzuigende werking op patiënten uit de hele regio. Het kan best zijn dat Meander MC dat inderdaad is. Maar als verzekerde zeg ik dan: bewijs dat door met uitkomstcijfers te komen die met kop en schouder boven die van de andere ziekenhuizen in de regio uitsteken, niet door over mijn hoofd heen een ruzie uit te vechten met zorgverzekeraars.

Tot zover voor nu, het is ook voor mij vakantietijd. Mijn volgende blog leest u hier op maandag 15 augustus.

Delen