Geen stenen maar steun

De buitenpoli die het Groningse Martini Ziekenhuis opzette in Bedum, in de hoop de ziekenhuiszorg in Noordoost-Groningen dichterbij de patiënten te brengen, is wegens gebrek aan succes alweer binnen een jaar gesloten. Een dure vergissing.

In één zin van de woordvoerder uit de berichtgeving schuilt niet alleen het antwoord op de vraag waarom het succes uitbleef, maar ook wat het ziekenhuis beter had kunnen doen: “Maar wat ook meespeelde is dat ze in Bedum alleen consulten konden doen, maar patiënten voor verder onderzoek zoals echo’s of röntgenfoto’s toch naar het ziekenhuis moesten.” Inderdaad, wat heb je dan aan zo’n buitenpoli? Of in ieder geval: wat heb je er dan aan om daarvoor zo’n heel gebouw neer te zetten? Dat kost een paar centen en het gebouw bestaat al: de huisartsenpraktijk. Voor ziekenhuizen die dichterbij de patiënt willen komen is geen gebouw nodig, maar is nodig dat de medisch specialisten de deur uit gaan.

Voor ziekenhuizen die dichterbij de patiënt willen komen is geen gebouw nodig, maar is nodig dat de medisch specialisten de deur uit gaan

Niet iedere medisch specialist zal hiervoor geporteerd zijn, maar ieder ziekenhuis beschikt over een aantal oudere specialisten, dicht tegen hun pensioen aan of misschien al net met pensioen. Professionals dus die het niet meer nodig vinden om de wereld te bestormen, maar die wel een macht aan ervaring hebben waarmee ze de huisartsen kunnen helpen. Niet alleen om mee te denken over de vraag of verwijzing naar het ziekenhuis voor een aanvullend onderzoek wel nodig is. Maar ook om huisartsen kleine medische verrichtingen te leren zodat die in de eerste lijn kunnen worden gedaan en de patiënt er niet voor naar het ziekenhuis hoeft. Hopelijk is het Martini Ziekenhuis sadder and wiser na de mislukking in Bedum en kiest het nu ook deze route.

Delen