Gefeliciteerd en pak ze!

Onlangs zijn negen cursisten geslaagd voor de nieuwe opleiding Fraudebeheersing in de Zorg. Bij de diploma-uitreiking sprak André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, de woorden: “Gefeliciteerd en pak ze!” Hij deed dat met een knipoog, stond in het bericht. Ik zie het al voor me.

Dat er veel kosten bespaard kunnen worden met fraudebeheersing is meer dan duidelijk. Het is in het belang van ons allen dat zorgfraude, door welke partij dan ook, bestreden wordt. Het is raar dat er nu pas een cursus voor is. Ik mag hopen dat zorgverzekeraars hierbij in het verleden geen steken hebben laten vallen en niet om die reden bij contractering hun poot stijf houden. Kosten verminderen via zorgaanbieders is gemakkelijker.

Wanneer spreek je van fraude en wanneer van onwetendheid? Soms is dat meteen duidelijk. Wanneer wordt er met cijfers geknoeid of worden diagnoses zo gesteld dat vergoeding mogelijk is?  Is het in het kader van kwade wil, ‘gewoon omdat het kan’ of is er veel onduidelijkheid? De regels zijn behoorlijk ondoorzichtig en erg ingewikkeld. Dat werkt fraude in de hand. Transparantie is geboden.

Ik denk weleens dat de restitutiepolis ter discussie staat om onverantwoorde zorg niet te hoeven verzekeren. Wanneer dat eerder gecontroleerd zou zijn, was het misschien niet zo ver gekomen. Controleren is de taak van de zorgverzekeraar. Als zorgverlener voel ik me echter ook verantwoordelijk voor zinnige en zuinige zorg. Ik opperde enige tijd geleden het idee over een e-learningmodule waarin nog eens duidelijk geschetst wordt met voorbeelden wat gedeclareerd mag worden en wat niet. Niets meer van gehoord!

Niet alleen de regels om te declareren zijn ingewikkeld. De overheid die zelf zo hamert op duidelijke taal zou met algemene informatie rekening moeten houden met begrijpelijke tekst. Liefst voor de burgers op B1 niveau. De patiënten hebben moeite met termen zoals natura- en restitutiepolis. Aanbieders trouwens ook en de regels omtrent het contracteerbeleid zijn absoluut niet helder. Je zou er bijna een cursus voor volgen.

Over cursussen volgen weten wij trouwens als zorgprofessional wel mee te praten. Vele punten moeten worden behaald. De registratie in het Kwaliteitsregister verloopt na afloop digitaal. Bij ons is er geen André die met een diploma zwaait en met een knipoog zegt: Gefeliciteerd en behandel ze! Zou leuk zijn. Ik hoop dat de cursus veel oplevert. Want als je iemand pakt moet het wel de juiste zijn!

Delen