Geheim systeem

Wanneer we met z’n allen in Nederland willen dat er goede zorg is die bereikbaar en betaalbaar is, hebben we natuurlijk te maken met regels. Niet alles kan en niet alles mag. Meerder instanties proberen hierop toe te zien, maar hoe doen zij dat?

Het ministerie van VWS heeft een belangrijke taak en krijgt vanuit verschillende kanten adviezen. De NZa is lang zelf het onderwerp van kritiek geweest maar heeft nu haar rol weer opgepakt. Patiëntenverenigingen maken zich hard voor de beste zorg en beroepsverenigingen sturen de zorgprofessionals aan voor het leveren van goede kwaliteit. We hebben de inspectie, en de financiering wordt veelal geregeld door de zorgverzekeraars.

Als zorgverlener ben ik transparant over mijn tarieven en alle stappen die ik zet bij mijn werk. Hoe het systeem van de zorgverzekeraars werkt, weet ik echter niet. Dat er veel geld mee is gemoeid, kunnen we dagelijks lezen. Functioneert het systeem waarvan zij gebruik maken en is dit ingesteld op alle facetten die hierbij komen kijken? Kan er ingegaan worden op bijzonderheden of gaat het systeem uit van gemiddelden?

Een verzekeraar dient transparant te zijn in zijn aanbod

Het contracteerseizoen is aangebroken en van vorig jaar herinner ik me een verzekeraar die in september aangaf alles al klaargezet te hebben, dus dat er voor komend jaar geen wijzigingen meer konden worden ingevoerd. Mijn kans op onderhandelen liep dus al meteen op niets uit. Dit heb ik gemeld en dat zal ik dit jaar weer doen als dit zich voordoet. Nederland is namelijk een land waarin we sterk zijn in overleggen en daar was hier absoluut geen sprake van. Ook het laten invullen van een vragenlijst zonder dat ik van tevoren weet wat de consequenties voor mijn contract zijn, is niet aanvaardbaar. Een verzekeraar dient transparant te zijn in zijn aanbod, zodat ik een goede keuze kan maken voor openingsstelling, auditeren of andere zaken. Als argument werd gegeven dat het concurrentiegevoelige informatie is en geheim moet blijven!

Op welke gronden bepaalt een verzekeraar een tarief? En hoe komt het dat er steeds afstemming naar beneden plaatsvindt? Hoe wordt een behandelindex bepaald en waarom zijn daarbij nog steeds verschillen? Het lijkt een groot geheim.

Bij een aanbod heb je recht op weigeren, acceptatie of op een tegenbod. Met het aantonen via cijfers is het mij eens gelukt om een hoger tarief voor bepaalde behandelingen te krijgen. Het bleek echter dat het ‘systeem’ dit niet aankon en ik heb er zeer veel last van gehad voordat het eenmaal goed geregistreerd stond. Hierbij mijn advies aan verzekeraars: laat ruimte voor verandering in de contracten en tarieven, want vele zorgaanbieders zijn zeer ontevreden en komen al jaren tekort. Het ‘systeem’ is gewaarschuwd.

Delen