Gelijkwaardige toegang

Een interessante en terechte vraag van een Twitteraar: ‘Overname Rode Kruis Ziekenhuis nabij. Straks Arbodienstverlener met eigen ziekenhuis. Wat gaat dat betekenen?’. In de eerste plaats gaat het betekenen dat de patiënten in de regio Beverwijk hun ziekenhuis behouden en dat het bij dat ziekenhuis behorende brandwondencentrum ook blijft. In de tweede plaats betekent het dat veel professionals hun werk behouden. Voor beide partijen positief nieuws dus.

Maar ik neem aan dat dit niet (alleen) is wat die Twitteraar bedoelde. De kern van zijn vraag is natuurlijk wat het betekent dat niet een ondernemer, een groep huisartsen of een zorgverzekeraar het ziekenhuis overneemt, maar juist een Arbodienstverlener. De taak van een Arbodienstverlener is werkgevers ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Snel toegang hebben tot een ziekenhuis waarin werknemers bij ziekte kunnen worden geholpen, is daarbij beslist interessant voor een werkgever. Maar een logische vervolgvraag is wat dit betekent voor mensen die niet in het arbeidsproces verkeren. Met andere woorden: kan het leiden tot voorrangszorg?

Dit is geen vraag waarnaar de Nederlandse Zorgautoriteit kijkt in zijn beslissing over goedkeuring voor de overname. De NZa kijkt vooral naar de vraag of afstemming heeft plaatsgevonden met alle betrokkenen en naar de garanties die er zijn voor voortzetting van cruciale zorg. Het zijn de zorgverzekeraars die erop moeten toezien dat alle verzekerden gelijkwaardige toegang tot de zorg in het ziekenhuis krijgen. Gelet op het feit dat de maatschappelijke positie van de verzekerden geen rol speelt voor de zorgverzekeraar, is aannemelijk dat zij die gelijkwaardige toegang inderdaad zullen borgen.

Delen