Geluk bij een ongeluk

Op zich is de oproep van Patiëntenfederatie Nederland begrijpelijk. Ze neemt geen genoegen met aandacht voor de wachtlijsten in de zorg, maar wil dat er actie op wordt ondernomen.

De federatie doet daarom een oproep aan alle betrokken partijen om het terugdringen van de wachtlijsten de komende tijd tot ‘een van de belangrijkste prioriteiten’ te maken. Ook dat is begrijpelijk. De vraag is alleen: hoe dan? Het feit dat het probleem al geruime tijd bestaat, illustreert hoe complex het is. Als het makkelijk was, was het inmiddels wel opgelost. Het is de vraag of het feit dat dit nog niet is gebeurd een kwestie van te weinig urgentie is, zoals de federatie stelt. De politiek, de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars zitten in dezelfde fuik: het ontbreekt aan voldoende zorgprofessionals om het probleem versneld te kunnen oplossen.

‘Het feit dat het probleem al geruime tijd bestaat, illustreert hoe complex het is’

Wat dat betreft is het maar goed dat de Tweede Kamer tegen de motie van SP heeft gestemd om een norm in te stellen voor het maximum aantal zzp’ers dat een zorginstelling mag inhuren. Dat een langetermijnvisie nodig is op werkgeverschap in de zorg is duidelijk. Maar de uitvoering van deze motie op dit moment zou alleen maar contraproductief zijn geweest.

Delen