Geluk

Dit redactioneel wordt heel anders dan ik tot gisteren dacht en dat komt doordat de hoofddirectie van VvAA alle medewerkers een speciale opdracht heeft gegeven. Een opdracht waaraan wij, als medewerkers van de Vereniging, graag gehoor geven. De opdracht luidt in het kort: maak onze leden gelukkig. En met ‘gelukkig’ wordt hier nadrukkelijk niet bedoeld ‘tevreden’, maar echt ‘gelukkig’. Nou hangt uw geluk gelukkig maar in beperkte mate af van wat VvAA voor u kan betekenen, maar de boodschap is duidelijk: wij worden geacht buiten grenzen te denken en te handelen als u zich met een vraag, klacht, verzoek of probleem tot ons wendt. Er is één regel. We moeten de directie laten weten waar u blij van wordt, opdat die dat kan vertalen in de best mogelijke service.

Veel te vaak moeten we lezers met bijzondere initiatieven teleurstellen; deze keer niet

Mooie opdracht – waaraan uiteraard ook haken en ogen zitten – maar hoe doe je dat als redactie, die altijd al probeert om het de leden, voor ons lezers, zo goed mogelijk naar hun zin te maken? Het duurde dus even, maar toen kwam een van de redacteuren met een plan. Zij stelde voor om ruimte in de (al gevulde) kolommen van dit nummer in te ruimen voor initiatieven van leden. U moet weten dat veel van onze leden ons mailen en bellen met verzoeken om aandacht voor hun bijzondere projecten. Veel te vaak kunnen wij om allerlei redenen niet in die behoefte voorzien en moeten we hen teleurstellen. Deze keer niet. Op pagina 7 treft u verwijzingen naar initiatieven van lezers, wier verzoek het eerder niet ‘haalde’ op de redactievergadering. In de hoop dat dat uw dag een beetje extra kleur geeft.

Geluk zit hem in andere dingen, dat beseffen wij, maar als u vandaag glimlacht omdat uw initiatief in Arts en Auto wordt genoemd, is ons doel toch alvast een beetje in zicht. En voor de toekomst nodig ik u uit de redactie te laten weten, waar Arts en Auto u mee van dienst kan zijn. Ik beloof u dat we buiten de gebaande paden zullen denken.

Benieuwd naar de lezersinitiatieven? klik hier.

Delen