Geneeskunst

De meeste zorgprofessionals ontwikkelen door de jaren heen een eigen stijl van werken. Het vergt tijd, ervaring en toewijding om zich alle facetten van het vak goed eigen te maken. Het ontwikkelen van vakmanschap is daarvan een belangrijk onderdeel. Ik zag een parallel tussen zorgprofessionals en kunstenaars toen ik de expositie van Mark Rotkho (1903-1970) bezocht in het Gemeentemuseum in Den Haag. Het was boeiend om te zien hoe deze kunstenaar zich heeft ontwikkeld en met al zijn creativiteit telkens weer een poging deed de menselijke emotie te raken.

Zorgprofessionals hebben steeds de unieke uitdaging om samen met de patiënt het genezingsproces aan te gaan. Ook dit vraagt ervaring, creativiteit en vernieuwing. De snelle ontwikkelingen in de communicatietechnologie bieden extra kansen voor een betere geneeskunde. Voorbeelden zijn medische apps en big data, waarin grote hoeveelheden cijfers kunnen worden gebruikt om de kennis te vergroten. De nieuwe ontwikkelingen voegen als het ware kleuren toe aan het palet van mogelijkheden en kunnen een bron zijn van een aanzienlijke kwaliteitsverbetering.

Technologische verbetering kan ook tot verschraling leiden

Deze positieve ontwikkelingen hebben echter ook een keerzijde. De informatietechnologie wordt ook ingezet als instrument voor controlebehoefte. Een toenemend aantal organisaties vraagt zorgprofessionals en zorginstellingen grote hoeveelheden data door te sturen om daarmee meer dwingend te sturen en om zorg- en financieringsprocessen te standaardiseren. Als we niet uitkijken, leidt de technologische verbetering dan niet tot kansen maar tot verschraling. Patiënten en zorgprofessionals verdwijnen achter de getallen en de werkelijkheid van de spreadsheets. Het is een doorn in het oog van veel van onze leden.

Reden voor VvAA om de onderwerpen deregulering en menselijke maat aandacht te blijven geven. Met als doel het kleurenpalet van de zorgprofessionals te vergroten en de creativiteit van het vak en de aandacht voor het individu te behouden.

Delen