Toekomst

Veel Nederlandse verenigingen hebben het niet makkelijk. De jongere generaties vragen om een andere benadering en het leveren van zichtbare toegevoegde waarde wordt steeds belangrijker. Een mooie uitdaging voor VvAA, het verenigingsbestuur en de nieuw aangetreden algemeen secretaris. VvAA verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het aantal leden blijft groeien. Inmiddels zijn het er meer dan 114.000. In tijden dat veel financiële bedrijven het vertrouwen hebben verloren, kan VvAA zich onderscheiden.

De interactie met en tussen de leden zal steeds verder toenemen

De afgelopen maanden maar ook in mijn werk bij de KNMvD (de beroepsvereniging voor dierenartsen) heb ik medisch professionals leren kennen als gedreven en passievol. Professionals met een belangrijke maatschappelijke functie waarin het welzijn van mensen (en dieren) centraal staat. Daarbij past een dienstverlener die meer is dan een zakelijk bedrijf. Daarbij past ook een ledenorganisatie die dezelfde waarden, interesses en gedrevenheid deelt. Een organisatie waar thema’s als samenwerken, bevlogenheid en vertrouwen een belangrijke plaats innemen. Het is mijn ambitie en die van het bestuur deze unieke kracht van VvAA uit te dragen en samen met de leden verder vorm te geven. Want VvAA heeft ook de komende generaties medisch professionals veel te bieden. Hierbij kiest VvAA voor nieuwe communicatievormen, zoals de studentenspecial en de app-versie van Arts en Auto. De komende jaren zal de interactie met en tussen de leden steeds verder toenemen. Zo blijven we samen met u nadenken over de toekomst, door kennis en ervaring te delen.

De bijzondere combinatie van professionele dienstverlener en ledenorganisatie biedt u het beste van twee werelden, nu en in de toekomst. Het doet mij plezier een bijdrage te mogen leveren aan een van de grootste relatie- en kennisnetwerken in de gezondheidszorg: uw VvAA.

Delen