Samenwerken en vertrouwen

Een petitie om de vrije artsenkeuze te verdedigen en veel aandacht voor de toenemende regeldruk in de zorg; het lijkt misschien alsof VvAA een nieuwe koers is ingeslagen. Toch is het heel natuurlijk wat VvAA doet. VvAA heeft namelijk als uitgangspunt: hoe kunnen wij zorgprofessionals ondersteunen en faciliteren bij het zo optimaal mogelijk vervullen van hun belangrijke maatschappelijke rol? Dan kun je niet voorbijgaan aan onderwerpen die zo veel stof doen opwaaien en die het zorgprofessionals soms heel erg moeilijk maken om hun vak goed en met plezier uit te oefenen.

Dienstverlening en ontzorgen van u, onze leden, staan hoog in het vaandel. Daarom zijn de zakelijke en financiële diensten belangrijk, dat geldt ook voor scholing en advies. Dat zijn de vaste waarden van VvAA. Daar hoort nog een derde kernpunt bij: een stem laten horen – de stem van onze leden en de beroepsgroepen samen. Want binnen VvAA zijn zorgprofessionals uit alle disciplines met elkaar verbonden. Dit geeft VvAA de mogelijkheid beroepsgroepoverstijgende, maatschappelijke thema’s te adresseren.

Begrip voor elkaars rol en verantwoordelijkheid helpt

Belangrijke ontwikkelingen in het zorgstelsel zijn interdisciplinaire samenwerking en de substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg. Dit vraagt nieuwe vormen van samenwerking tussen bijvoorbeeld specialisten, huisartsen en wijkverpleegkundigen voor onder meer de zorg voor specifieke patiënt-populaties. Waar mogelijk wil VvAA haar leden bij deze ontwikkeling ondersteunen.

Daarom hebben twee thema’s onze bijzonde-re aandacht: samenwerking en vertrouwen. Bij beroepsgroepoverstijgende samenwerking is
vertrouwen tussen zorgprofessionals en het vertrouwen van de patiënt van wezenlijk belang. Elkaar leren kennen en begrip voor elkaars rol en verantwoordelijkheid helpt. Via congressen, onderzoek, nascholing en het delen van successen faciliteert VvAA deze ontwikkelingen. Met een doel dat ons verbindt, namelijk: samen verder bouwen aan een goede gezondheidszorg.

Delen