Togetherness

In november was ik met negen VvAA-collega’s in Kenia. We waren uitgenodigd om in Nairobi mee te denken over de nieuwe strategie van Amref Flying Doctors, een organisatie waar VvAA nauwe banden mee onderhoudt. De strategische sessies waren voorbereid door een groep jonge, ambitieuze Amref-medewerkers uit diverse Afrikaanse landen uit de sub-Sahara, zogenaamde pathfinders.

Tijdens ons verblijf legden de pathfinders hun ideeën voor aan de ceo en het senior management van Amref. Als VvAA’ers vroegen we ons af hoe we hieraan zouden kunnen bijdragen. Want Amref beschikt over hoogopgeleide medewerkers met veel kennis van zaken over de gezondheidszorg in Afrika. Maar wij hadden toch een rol: zonder dat we het doorhadden, doorbraken we met onze vragen de vaste, culturele patronen. Hierdoor ontstond er meer ruimte voor nieuwe ideeën. De jongere pathfinders voelden zich hierdoor gesterkt.

Gelukkig zijn er telkens weer nieuwe groepen mensen die elkaar opzoeken om de wereld vooruit te helpen

Ook viel ons op dat er belangrijke parallellen bestaan tussen Amref en VvAA. Beide organisaties proberen op hun eigen wijze de gezondheidszorg vooruit te helpen. Amref heel tastbaar en direct door mensen op te leiden in de lokale communities en door het verstrekken van medische hulp; VvAA op meer bescheiden wijze door de zorgprofessionals te ondersteunen en werk en risico’s uit handen te nemen.

Wat ons echter nog het meeste samenbracht, was de gedeelde conclusie dat het uiteindelijk gaat om togetherness. Groepen mensen die besluiten de handen ineen te slaan en in gezamenlijkheid te werken aan een betere toekomst. Zo nodig over lands- en culturele grenzen heen. Zo kijk ik, met mijn VvAA-collega’s, terug op een waardevolle reis en een onvergetelijke ervaring. En gelukkig zijn er telkens weer nieuwe groepen mensen die elkaar opzoeken om de wereld vooruit te helpen in tal van kleine en grote initiatieven. Zo sluit ik af met alvast een mooie kerstgedachte.

Delen