Gepasseerd station

Menzis topman Roger van Boxtel reageert (op Twitter) ironisch op de PvdA-plannen die Diederik Samsom gisteren ontvouwde voor de gezondheidszorg: “Hoezee, PvdA kondigt weer een stelselwijziging aan in de zorg. Je wordt er bijna zeeziek van…”. Van Boxtel verwijst hiermee naar het PvdA-idee een einde te maken aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars en de overheid weer te laten bepalen wie waar welke zorg mag aanbieden. Ook wil de partij dat alle medisch specialisten in loondienst gaan.

Enkele reacties op Twitter:
• Samsoms plannen zouden het einde voor de innovatie in de zorg betekenen.
• Voor zorg geldt: onze beste mensen zijn nodig in de frontline. Hou ze daar dan ook.
• De plannen voor de zorg zijn gebaseerd op een foute analyse en hebben een rampzalig effect.

Natuurlijk zijn er ook andere geluiden, van mensen die het hoog tijd vinden voor verkiezingen of voor een breed debat over marktwerking in de zorg. Maar voor verkiezingen is het voor de PvdA te vroeg, zolang ze met haar plannen alleen maar opschuift naar links en dus stemmen afpakt van de SP. En hoewel een discussie over marktwerking nooit kwaad kan, zou terugdraaien van de ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet, de gezondheidszorg rampzalige schade berokkenen.

Om de overheid weer in the lead te zetten, zou een heel overheidsapparaat moeten worden opgetuigd. Dat kost tijd en geld. De zorgverzekeraars die nu hard bezig zijn met het zorginkoopproces zullen weinig zin hebben de overheid te faciliteren in dit transitieproces. En de medisch specialisten, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die zich al druk op basis van hun kwaliteit aan het profileren zijn, zullen ook niet zitten te wachten op een overheid die haar Postbus 51-rol weer op zich neemt. Van sommige dingen moet je gewoon accepteren dat ze een gepasseerd station zijn.

Delen