Gerechtvaardigde behoefte

De leeftijd voor vrijstelling van onregelmatigheids-, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten en overwerk voor verpleegkundigen en medisch specialisten moet met enkele jaren omhoog, stelt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische centra (NFU). Volgens de berichtgeving op de eigen website zou dit ‘passen binnen een breed, evenwichtig generatiebeleid dat tegemoet komt aan gerechtvaardigde behoeften van medewerkers in alle leeftijds- en loopbaanfasen’.

Met die conclusie blijken veel van die medewerkers het bepaald niet eens te zijn. De jongeren zullen er blij mee zijn, want het is ongetwijfeld waar dat bij hen regelmatig overbelasting optreedt door de vrijstelling van diensten van oudere medewerkers. Maar de artsen hebben – bij monde van de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband – wel een punt als ze stellen dat het plan van de NFU haaks staat op de opvattingen over gezond en veilig werken. Ook de opmerking van Nu’91 snijdt hout dat bij verpleegkundigen het ziekteverzuim onder 55-plussers zal toenemen.

Van overbelaste medisch specialisten en verpleegkundigen wordt de zorg niet beter

Jan Willem le Febre, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden namens de medisch specialisten, houdt zich nog een beetje op de vlakte en zegt de start van de onderhandelingen op 8 februari af te wachten. Maar de woordvoerder van Nu’91 slaat meteen de eerste piketpaaltjes voor die onderhandelingen door te stellen dat de werkgevers te weinig hebben gedaan aan strategische personeelsplanning. Er zijn te veel jonge medewerkers uitgegaan en te weinig nieuwe medewerkers opgeleid. Het is te hopen dat in die onderhandelingen ook de patiënten een stem gaan krijgen. Van overbelaste medisch specialisten en verpleegkundigen wordt de zorg niet beter. En kwaliteit van zorg is ook een gerechtvaardigde behoefte.

Delen