Geven en nemen

Het felle BNR Zorgdebat, een onrustwekkend rapport over de geldstromen bij de zorgverzekeraars en de kritiek op het ‘ondeugdelijke’ NZa-rapport over de vrije prijsvorming in de mondzorg. VvAA heeft dit jaar al verschillende keren de knuppel in het hoenderhok gegooid. Het doel hiervan is steeds weer de zorgverleners en zorgverzekeraars wakker te schudden en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar met enkel een heleboel rapporten
en debatten komen we er niet. Er moet immers dringend een basis worden gelegd voor een gezonde en constructieve samenwerking tussen alle partijen in de gezondheidszorg: zowel zorgverleners als zorgverzekeraars moeten zich met een positieve ingesteldheid in de discussie mengen zonder daarbij alleen hun eigen belangen te verdedigen.

Waarom bouwen mensen zo veel muren en zo weinig bruggen?

Door de voortdurende vete tussen zorgverleners en zorgverzekeraars heeft de patiënt/cliënt immers nog maar weinig vertrouwen in de zorgsector. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners en zorgverzekeraars het eindelijk met elkaar eens worden. In essentie willen we immers hetzelfde: een optimale, betaalbare en toegankelijke zorg
voor onze patiënten/cliënten.

Waarom bouwen mensen zo veel muren en zo weinig bruggen? Een wezenlijke vraag, vindt u ook niet? We zitten allemaal op ons eilandje te mopperen over contracten, dure behandelingen of wachttijden. Kritiek spuien is natuurlijk makkelijk, maar het is allerminst constructief voor de toekomst van de zorgsector. Laten we daarom vandaag al een paar muren afbreken en als zorgverleners samen met de beroepsorganisaties in discussie gaan met de zorgverzekeraars, we zijn tenslotte gelijkwaardige partners in de zorg. Laten we een stevige brug bouwen voor een nieuwe zorgtoekomst met wederzijds respect. Dat betekent dat beide partijen zullen moeten geven en nemen, maar uiteindelijk worden we er allemaal beter van.

Delen