Gezond onderzoek

Sommige onderzoeken leveren dermate voor de hand liggende conclusies op dat je je kunt afvragen of het wel nut heeft dat ze worden gedaan. Je zou dit bijvoorbeeld kunnen zeggen van het onderzoek dat het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland hebben gedaan in opdracht van het ministerie van VWS: Trimbos: verbetering mentale gezondheid drukt kosten en zorgvraag.

Kort samengevat: de vraag was welke invloed de mentale gezondheid van mensen heeft op de maatschappelijke kosten. Een duidelijke invloed natuurlijk, dat laat zich echt wel raden. Wie goed in zijn vel zit, kan positief denken, omgaan met tegenslagen en tevreden zijn met zijn sociale relaties. Dat levert wat op, een gemiddelde kostenbesparing van 144 euro per persoon maar liefst. En maal zeventien miljoen personen dus een bedrag waarvan je mooie dingen kunt doen. Mooiere dingen dan zorg verlenen aan mensen die ze niet of minder nodig hebben als hun mentale gezondheid goed is.

‘Verbetering van de mentale gezondheid levert wat op’

Natuurlijk, investeren in die mentale gezondheid kost ook geld. Juist daarom is het goed dat dit onderzoek toch is gedaan. De opdrachtgever was weliswaar het ministerie van VWS, maar voor mentale gezondheid is meer nodig dan dit ene ministerie te bieden heeft. Huisvesting, opleiding, bestaanszekerheid, een gezonde leefomgeving. Bedenk er zelf de ministeries bij. Met deze uitkomst kan VWS bij die ministeries aankloppen en zeggen: ‘Kijk, dit levert het op. Zullen we hier samen iets moois van maken?’ Succes verzekerd.

Delen