Gezondheidsonderwijs

‘De zorgconsument moet worden heropgevoed en onderwezen’, lazen we gisteren in de Volkskrant. Een duidelijke en stevige boodschap van oud-algemeen chirurg Jan Groeneveld, die kan bogen op 39 jaar ervaring in ziekenhuiszorg en die naar eigen zeggen de zorg ‘heeft zien afglijden naar een consumptierecht voor verzekerden en een onuitputtelijke bron van inkomsten voor de zorgverleners’.

Jammer is dat hij pas nu aan de bel trekt en dit niet al ergens tijdens die 39 jaar deed als hij ook toen al zo duidelijk zag wat er mis was. Jammer is ook dat hij wat ál te enthousiast een aantal voorbeelden bij elkaar veegt van wat hij als niet noodzakelijke zorg beschouwt. Zeventig procent van de fysiotherapeutische zorg overbodig? De traumaheli niet noodzakelijke zorg? Discussie over de meerwaarde van beide juich ik zeker toe, maar waar is uw onderbouwing meneer Groeneveld?

De opmerking dat de zorgconsument moet worden heropgevoed en onderwezen is er wel een om over na te denken

Maar toch, de opmerking dat de zorgconsument moet worden heropgevoed en onderwezen is er wel een om over na te denken. Iedere arts zal het aangehaalde voorbeeld herkennen van patiënten die een foto of een CT-scan eisen en van patiënten die zich melden bij de dokter met een klacht die veelal snel spontaan overgaat. Onderwijs is de sleutel om hierin verandering te brengen, zoals Groeneveld terecht stelt. Het is dan ook te hopen dat in het volgende kabinet de ministers van onderwijs en volksgezondheid de samenwerking zoeken om hier een begin mee te maken.

Hiernaast is het natuurlijk ook zaak dat zorgaanbieders hun rol oppakken om te handelen naar het besef van wat wel en niet zinvolle zorg is. Dat, zoals Groeneveld stelt, de zorgverzekeraars de juiste partij zijn om erop te sturen dat dit inderdaad gebeurt, staat buiten kijf.

Delen