Gloeiende plaat

Als het goed is, hoort niemand ervan te schrikken dat de kosten voor de gezondheidszorg de komende vijf jaar veel harder stijgen dan de groei van het bruto binnenlands product. We worden er immers al jaren voor gewaarschuwd dat bij ongewijzigd beleid de zorgkosten de komende jaren volledig uit de klauwen gaan lopen.

Toch is het te hopen dat de nieuwe berekeningen van het Centraal Planbureau wel een schrikeffect geven en gaan fungeren als een wake-up call. Niet alleen voor de politieke partijen die nu hun verkiezingsprogramma’s zitten te schrijven, maar ook voor iedereen die op 22 november op een van die partijen mag stemmen. Meer geld naar de zorg betekent immers twee dingen: minder geld naar andere maatschappelijke doelen en minder geld in ieders portemonnee. Stijgende zorgkosten betekent stijgende zorgpremie.

Waar blijft de zorg als dominant verkiezingsthema?

Afgezien daarvan, de autonome toename van de zorgvraag – die het CPB aanwijst als belangrijke reden voor de groeiende zorgkosten – betekent dat meer mensen nodig zijn om de zorg te verlenen. Voormalig minister van VWS Hugo de Jonge zei al dat de mensen eerder op zijn dan het geld, en de recente berichtgeving over de uitstroom in de zorg illustreert dit treffend. In een jaar tijd zijn weliswaar 21.000 meer mensen in de zorg gaan werken. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat in verhouding tot het nu al bestaande en de komende jaren alleen maar enorm groeiende tekort aan zorgpersoneel.

Waar blijft de zorg als dominant verkiezingsthema?

Delen