Goed nieuws helaas

De samenwerking tussen ziekenhuizen en zorggroepen in Zuidoost-Brabant op het gebied van de hartzorg leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en lagere kosten. Tot deze conclusie komt het Nederlands Hart Netwerk op basis van analyse van patiëntgegevens over de afgelopen twee jaar.

Goed nieuws natuurlijk. In de eerste plaats voor de patiënten, want het verbetert de uitkomsten (denk aan hersenbloedingen, hartfalen en mortaliteit) en de kwaliteit van leven. Maar er is ook maatschappelijk voordeel, want het vermindert het aantal heropnamen in het ziekenhuis en verlaagt de zorgkosten.

Zou het kunnen dat samenwerking vanuit de patiëntvraag op meerdere fronten tot betere uitkomsten en lagere kosten leidt?

Ook de betrokken zorgaanbieders zullen blij zijn. Ze bereiken een beter resultaat voor de patiënt, ze kunnen ten volle elkaars expertise benutten en ze dragen bij aan beheersing van de zorgkosten. Het levert hen ook nog eens niet veel extra werk op, omdat de transmurale zorgstandaard die ze als basis gebruiken niet veel afwijkt van de NHG-standaarden waarmee ze toch al werkten.

Maar. Zou deze vorm van samenwerking alleen in Zuidoost-Brabant tot betere uitkomsten voor patiënten en lagere kosten leiden? En alleen op het gebied van hartzorg? Of zou het misschien – heel misschien – zo kunnen zijn dat samenwerking vanuit de patiëntvraag op meerdere fronten tot betere uitkomsten en lagere kosten leidt? Met andere woorden: waarom is dit nieuwsbericht uit Zuidoost-Brabant anno 2019 eigenlijk nog nieuws? De zorg roept toch al jaren dat de patiënt centraal staat?

Delen