Goede raad

Over de vraag of ons land nu wel of niet in financiële nood verkeert, wordt de laatste dagen driftig gediscussieerd. Maar of het nu wel of niet zo is, duidelijk is in ieder geval dat in ons land veel mensen wonen die het financieel op zijn minst niet heel ruim hebben.

In het licht hiervan is deze passage er een om eens heel serieus naar te kijken: ‘Verbeterde gezondheid vermindert (…) niet alleen de druk op de zorg. Statistieken tonen aan dat één procent meer gezondheid leidt tot vier à acht procent meer bbp per inwoner en een hogere arbeidsdeelname’. Wat wil je nog meer, zou je zeggen.

De (volgende?) informateur weet wat hem te doen staat

De passage komt uit een brief aan de informateur, met de oproep om de krachten te bundelen voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen. Een brief die is ondertekend door tientallen mensen uit de wereld van onderwijs, gemeenten, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, zorg en maatschappelijke organisaties. Niet voor niets wijzen de opstellers erop dat de voorstellen in hun brief aansluiten bij het recente briefadvies Gezond opgroeien, wonen en werken van de Sociaal-Economische Raad.

Ook dat is een advies dat hout snijdt. En dat duidelijk maakt dat oplossingen voor bestaande problemen, waaraan de samenleving écht wat heeft, alleen in constructieve samenwerking over de grenzen van meerdere ministeries heen tot stand kunnen komen. De (volgende?) informateur weet wat hem te doen staat.

Delen