Goede raad

De open brief van de KNMG aan de politiek was al een duidelijk signaal dat de overheid stappen moet zetten om het vertrouwen van de burgers in de politiek terug te winnen. Het advies Elke regio telt! van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur doet daar nog een schepje bovenop.

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot gaf bij de inontvangstneming van het advies ruiterlijk toe: “De overheid heeft zich te lang gericht op alleen efficiëntie en doelmatigheid. Dit heeft geleid tot te grote verschillen in hoe het met regio’s binnen Nederland gaat”. Terecht, want als ‘brede welvaart’ uitsluitend betrekking heeft op de Randstad en dus Randland in de kou laat staan, laat zich vrij eenvoudig een regionale atlas van afgehaakt Nederland schetsen.

‘Huisartsen hebben partners en kinderen’

Met betrekking tot de zorg is het interessant om naar pagina 73 van het advies van de drie raden te kijken. Daar gaat het over de verschraling van de huisartsenzorg in de regio’s. Geen nieuw gegeven, de discussie hierover woedt al jaren en het probleem wordt steeds nijpender. Het goede van dit advies is dat het dit probleem plaatst binnen de veel bredere problematiek van de achtergestelde regio’s: de kwaliteit van de leefomgeving, de beschikbaarheid van publieke voorzieningen zoals onderwijs, zorg en openbaar vervoer en de werkgelegenheid.

Huisartsen hebben partners en kinderen. Het probleem van praktijkopvolging gaat om meer dan alleen bereidheid van huisartsen om zich ergens te vestigen. Het gaat ook om de vraag of die partners en kinderen zich er thuis voelen. Dit advies benadrukt die samenhang. De politiek is nu aan zet om die ook te zien – en ernaar te handelen.

Delen