Goede zet

Iedere proef die leidt tot betere zorg en lagere kosten verdient de aandacht, daarover hoeft weinig discussie te bestaan. De proef in de regio Maastricht voor het gezamenlijk inkopen van geneesmiddelen tegen astma en COPD is hiervan een uitstekend voorbeeld. Het gaat om een omvangrijke markt – ongeveer een miljoen patiënten – en voor hen worden veel genees- en hulpmiddelen aangeboden die inhoudelijk niet of nauwelijks van elkaar verschillen. De tientallen soorten inhalatoren die bestaan voor mensen met COPD zijn hier een sprekend voorbeeld van.

Wat deze proef sterk maakt, is dat niet het uitgangspunt wordt gekozen alleen de goedkoopste middelen over te houden, maar dat artsen, apothekers en longarts Geertjan Wesseling een lijst van voorkeursgeneesmiddelen maken op medische gronden. De inhoud staat dus centraal: de betrokken professionals kijken per indicatie naar de beste middelen bij de huidige stand van de wetenschap. En patiënten worden niet gedwongen alleen die middelen te gebruiken, maar ze worden wel beloond als ze dat doen, want het gaat dan niet ten koste van hun eigen risico. De zorgverzekeraar (in dit geval VGZ) koopt in één keer voor de hele regio die voorkeursgeneesmiddelen in, zodat de farmaceutische bedrijven geen ruimte hebben voor onderhandelingen met individuele zorgaanbieders.

Op dit laatste punt lijkt deze nieuwe proef heel veel op het initiatief waarmee Zilveren Kruis september 2014 kwam, om samen met een aantal ziekenhuizen dure geneesmiddelen te gaan inkopen. Dat initiatief werd toen door sommigen met argusogen bekeken. Gelukkig krijgt het nu navolging. En het kan nog aan kracht winnen als de zorgverzekeraars elkaar hierin gaan volgen.

Delen