Gouden bergen

De waarschuwing klonk al eerder: het zijn vooral consultants die garen spinnen bij de aanvraag van transformatiegelden in het kader van het Integraal Zorgakkoord. En in de praktijk zien de zorgverzekeraars nu ook dat die waarschuwing niet voor niets was.

Over de mate waarin de consultants inderdaad een graadje meepikken doen de zorgverzekeraars geen concrete uitspraken. Maar het feit dat ze onderbouwing vragen bij de hoge declaraties die ze tegenkomen en dat ze beoordelen of de hoogte van de consultantnota’s in verhouding staat tot de complexiteit en het bedrag van de transformatie, is veelzeggend.

‘Huurt een zorgverlener dan voor het vervolgtraject ook weer een consultant in?’

Opvallend is dat de zorgverzekeraars stellen dat het logisch is dat consultants worden ingeschakeld als een zorgaanbieder zelf de kennis niet in huis heeft om tot een correcte afhandeling van de aanvraag te komen. De vraag is of dat daadwerkelijk zo logisch is. Een consultant wordt ingehuurd om een klus te klaren. Heeft hij die afgerond, dan verdwijnt hij weer en verdwijnt dus ook de kennis die hij in zijn hoofd heeft.

Maar de transformatiegelden ter beschikking krijgen is slechts de eerste stap. Dat geld is bedoeld om de beoogde transformatie vervolgens daadwerkelijk tot stand te brengen. Als een zorgaanbieder al niet de kennis in huis heeft om een aanvraag te schrijven die goed genoeg is om er geld voor tot zijn beschikking te krijgen, heeft die dan wel de kennis in huis voor het vervolgtraject? Of huurt hij daarvoor dan ook weer een consultant in?

Delen