Gouden cirkel

Zo tegen het einde van het jaar ben ik wat melancholisch gestemd. Niet zozeer vanwege het herfstweer, maar wel omdat mijn mailbox helemaal volloopt met de overeenkomsten van diverse zorgverzekeraars. Kunnen we door de bomen het bos nog zien, met de wirwar aan bepalingen, voorwaarden, uitsluitingen en index-en die over ons worden uitgestort?

Het wordt hoog tijd dat we als gelijkwaardige partij met de zorgverzekeraars om de tafel gaan zitten. Gelukkig zien we dat bij de huisartsen nu al gebeuren. Zorgverzekeraars Nederland heeft aangekondigd in overleg ook bij andere beroepsgroepen de bureaucratie te willen verminderen.

Slechts een enkeling weet ook ‘why they do what they do’

Maar als we als gelijkwaardige partner willen meepraten, moeten we als zorgverlener ook precies weten wat we te bieden hebben. Daarvoor is het van wezenlijk belang om data te verzamelen, te delen en te spiegelen met partners en collega’s. Dat geeft beter inzicht in de praktijkvoering, zowel op praktijkniveau als individueel.

Maar hoe pak je dat aan, data verzamelen? Daartoe kunt u zich de volgende vragen stellen. Wat voor praktijk zijn we en willen we zijn? Waar staan we over vijf jaar? Wat hebben we daarvoor nodig? Dat betekent dat u een strategische analyse moet maken, iets waar we in het zorgveld weinig of niet bekend mee zijn.

Maar laat u daardoor niet van slag brengen. Begin eraan. Ga met uw collega’s om de tafel zitten en denk samen na over de gouden cirkel van Simon Sinek (de auteur van Start with why). Sinek stelt dat iedereen wel weet ‘what they do’ en dat sommigen weten ‘how they do it’. Maar slechts een enkeling weet ook ‘why they do what they do’. Als u dit kunt formuleren, zal de zorgverzekeraar u zien als een relevante gesprekspartner die perfect weet hoe zijn praktijk draait.

Een mooi, constructief najaar gewenst.

Delen