Gouden handdruk nu verzilveren?

Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen die u heeft ondergebracht in een stamrecht (bijvoorbeeld bij een stamrecht BV), dan kan het gunstig zijn om het stamrecht dit jaar ineens tot uitkering te laten komen.

 

 

Met ingang van 1 januari 2014 is de zogenaamde stamrechtvrijstelling afgeschaft, waardoor het niet meer mogelijk is ontslagvergoedingen onbelast onder te brengen in een stamrecht. Tegelijkertijd met de afschaffing van de stamrechtvrijstelling heeft de wetgever voor dit jaar de mogelijkheid ingevoerd om met een korting van 20 procent het stamrecht ineens uit te keren. Hierdoor wordt er belasting geheven over 80 procent van de waarde van het stamrecht. Het effectieve tarief zakt daardoor van 52 procent tot 41,6 procent. Derhalve een fiscaal voordeel van 10,4 procent.

Tip
Laat bekijken of het voordelig voor u is om dit jaar uw stamrecht ineens te laten uitkeren.

Delen