Gouden regels maatschap

Conflicten in maatschappen vergen veel energie, leggen een claim op het werkplezier en hinderen de voortgang. Het voorkomen van conflicten is dan ook een kunst die maatschappen onder de knie moeten zien te krijgen. Er is een aantal gouden regels dat behulpzaam kan zijn om erger te voorkomen.

Onderhoud
Een goedlopende maatschap pleegt onderhoud. Moet je daarbij alles bespreken? Nee, de maatschap is geen praatclub. Het is een zakelijke onderneming en het gaat om het op tafel leggen van de onderwerpen die de functionaliteit van de maatschap bevorderen of in de weg staan.

Gemeenschappelijkheid
Maten focussen soms alleen op de verschillen van inzicht en hebben weinig oog voor de gemeenschappelijke belangen. Elke maatschap staat of valt met onderlinge solidariteit. Die uit zich vakinhoudelijk, financieel en sociaal. Een gezamenlijk belang is om die solidariteit niet te doorbreken. Ook al ben je het niet met elkaar eens, je bent samen verantwoordelijk voor het oplossen van die onenigheid.

Vraag door
De menselijke machinerie is soms lastig en ingewikkeld. Vaak oordelen maten direct over een opmerking of gedraging van een ander zonder eerst eens vast te stellen hoe de ander het nu eigenlijk bedoeld heeft of wat erachter zit. Vraag dóór. Dat is lastig, omdat je primaire reactie is om jezelf te verdedigen. Verhelder vraagstukken totdat duidelijk is waar het echt om gaat. Dat kan een hoop misverstanden voorkomen.

Elkaar aanspreken
Net zoals het uitspreken van waardering is het elkaar aanspreken een voorwaarde om het onderlinge krediet goed te houden. Ofwel: het gedrag van de ander waar je je aan ergert niet negeren, maar tijdig bespreken en er samen wat aan doen. Zonder schade aan te richten (de bal, niet de man) en vanuit de juiste intentie, namelijk om de maatschap als geheel beter te laten functioneren.

Delen