Langdurig ziek

Enige tijd geleden waren we op bezoek bij een maatschap waar een van de maten langere tijd uit de roulatie is geweest vanwege fysieke en geestelijke malheur. Het heeft tot de nodige spanningen geleid binnen de maatschap. Inmiddels is de maat gelukkig weer opgekrabbeld en voorzichtig weer begonnen.

Langdurig ziekteverzuim van een collega is een precair onderwerp, omdat het voortdurend balanceren is tussen de menselijke en de zakelijke kant. Je wilt als collega’s oog hebben voor het wel en wee van jouw maat, je bent begaan met zijn herstel, maar hebt tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de maatschap. Complicerende factor voor de maatschap is dat er geen professionele personeelsfunctionaris is die dit proces in handen kan worden gegeven; de maatschap moet zelf de regie voeren in samenwerking met de bedrijfsarts.

Balanceren tussen de menselijke en de zakelijke kant

Idealiter gesproken wordt deze balans gevonden door gezamenlijk in gesprek te blijven waarbij in alle redelijkheid de menselijke en de zakelijke belangen steeds worden afgewogen en verwachtingen worden geëxpliciteerd. Cruciaal daarbij is dat niet wordt gedacht in partijen (de zieke maat versus de maatschap) maar altijd het gezamenlijke belang voor ogen wordt gehouden. De intentie moet aanwezig zijn om er met elkaar uit te komen.

Bij de betreffende maatschap is dat uiteindelijk gelukt. In de eerste plaats door met elkaar vast te stellen wat de maatschap kan, mag en moet vragen en vice versa. Vervolgens zijn duidelijke afspraken gemaakt over het terugkeertraject in de vorm van een concreet stappenplan met evaluatiemomenten. Daarnaast heeft de maatschap deze ervaring gebruikt om tot een heldere procedure te komen hoe met toekomstig langdurig ziekteverzuim van een van de maten om te gaan. Een van de afspraken is in ieder geval dat de maatschap gezamenlijk de regie voert over dit proces en dat het niet in handen wordt gegeven van een van de maten. De bedrijfsarts heeft in dit proces steeds een adviserende en toetsende rol.

Delen