Graag een beetje nuance

“Er liggen dus eigenlijk te weinig mensen op de IC. Er worden te weinig grote operaties gedaan of andere interventies”, vindt Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter Erasmus MC en voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg. Wie de context kent waarin hij dit zegt, snapt deze opmerking. Normaal liggen meer mensen op de IC en vinden meer grote operaties plaats, en het stoppen van bevolkingsonderzoeken naar veelvoorkomende vormen van kanker door de coronacrisis speelt een rol om te verklaren waarom dat nu niet zo is.

Statistisch correct en in dat opzicht dus so far so good. Ook Kuipers’ stelling dat meer aandacht nodig is voor het signaal dat het ziekenhuis een veilige omgeving is, is terecht. Maar hij doet zijn uitspraak over de beperkte capaciteitsbenutting van dit moment in een publieksmedium (RTL Nieuws). En het is de vraag of een algemeen, niet in de zorg ingevoerd publiek de context van zijn uitspraak begrijpt. Zonder die context kan het toch een beetje overkomen als: we hebben IC-bedden staan en die moeten dus worden gevuld en we hebben operatiecapaciteit en dus moeten grote operaties worden gedaan. Nogal aanbod gestuurd dus. Alsof het bijna een maatschappelijk verplichting is de beschikbare zorgcapaciteit te benutten.

Alsof het een maatschappelijke verplichting is de beschikbare zorgcapaciteit te benutten

Dat Erasmus MC de zo volledig mogelijke benutting van die capaciteit op dit moment goed kan gebruiken, is duidelijk. Maar Kuipers plaatst zijn opmerking zoals gezegd in het kader van het stopzetten van de bevolkingsonderzoeken naar veelvoorkomende vormen van kanker, en over de waarde van dergelijke onderzoeken bestaat veel discussie. Dat weet Kuipers – een van de grondleggers van het bevolkingsonderzoek darmkanker – ook. Een iets genuanceerdere uitspraak van hem in een publieksmedium had dus geen kwaad gekund.

Delen