Gratis bier

‘Gratis bier bestaat niet’, was de openingszin van de directeur van een van de grote zorgverzekeraars op het ‘Nationaal debat Politieke Keuzes in de Zorg’ in Carré eind januari. Vanuit zijn visie als zorgverzekeraar uitte hij zijn zorg over de toenemende kosten van de overigens hooggekwalificeerde medische voorzieningen in Nederland. Registratie en controles lijken voor veel partijen het middel om die kosten en kwaliteit te beheersen.

Naast hem waren er nog zeven sprekers die hun zorgen uitten. Stuk voor stuk bevlogen mensen werkzaam in of gerelateerd aan de zorg.

Zij spraken niet direct over kosten, maar over de bezuinigingen en de veranderde wet- en regelgeving die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en die het er zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener niet gemakkelijker op hebben gemaakt.

Geef het vertrouwen terug aan de zorgprofessional

Ook vanuit de dagelijkse praktijk van de eerste lijn kan ik talloze voorbeelden noemen. Regels waarbij
je je vaak wel kunt voorstellen waarom ze bedacht zijn, maar die het werken bijna onmogelijk maken en die door patiënten, ik zal het netjes zeggen, als onplezierig worden ervaren. Bovendien zet het de samenwerking tussen de verschillende disciplines
op het spel.

In Carré was de boodschap  aan de politici overduidelijk: zorg ervoor dat de doorgeschoten druk op concurrentie en marktwerking van het huidige zorgstelsel niet ten koste gaat van de zo belangrijke regionale samenwerking tussen zorgverleners. Stop de onnodige registraties. Deze zijn vaak een resultaat van incidentenpolitiek. Maar bovenal: geef het vertrouwen terug aan de zorgprofessional. Een standpunt dat heel mooi past bij de doelstellingen die het bestuur van VvAA stelt.

Gratis bier bestaat niet, gratis zorg voor iedereen ook niet. Maar met deze krachtige boodschap vanuit Carré kunnen we toewerken naar een vernieuwd zorgstelsel waarin goede zorg betaalbaar en toegankelijk is voor hen die het nodig hebben.

Delen