Gratis schenken

Laatst zat ik zelf weer eens in een wachtkamer. Een van de andere wachtenden knoopte een praatje aan naar aanleiding van een artikel dat hij zat te lezen in de Geldgids van de Consumentenbond. “We worden wel drie keer gepakt door de staat.” Hij doelde op het aantal belastingen dat bij elkaar geheven wordt over de door ons verdiende euro’s.

Een korte opsomming: ten eerste natuurlijk de progressieve inkomstenbelasting, waarvan ogenschijnlijk de tarieven zijn gedaald. Maar door aanpassingen in heffingskortingen wordt er feitelijk nog steeds ruim 60 procent belasting over de top van het inkomen geheven.

Vervolgens wordt het geld dat we overhouden en sparen of beleggen, via de vermogensrendementsheffing belast. Deze heffing ondergaat vanaf 1 januari een aanpassing. In plaats van één fictief rendement van 4 procent zijn er dan drie, oplopend van 2,7 tot 5,3 procent voor vermogens boven een miljoen euro. Op termijn zal meer worden aangesloten bij het werkelijke rendement; maar dit is bij een aantal vermogensbestanddelen – zoals onroerend goed – niet eenvoudig vast te stellen.

‘We worden wel drie keer gepakt door de staat’

Tot slot wordt ons vermogen nog eens belast bij schenking of vererving via de schenk- en erfbelasting. Bij overgang van vermogen geldt, afhankelijk van de relatie van de verkrijger tot de schenker of erflater, een vrijstelling en boven deze vrijstelling wordt 10 of 20 procent belasting geheven bij de ontvanger. Dit wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd; de overheid heeft immers haar deel al gekregen.

Recent heeft de overheid besloten een extra schenkingsvrijstelling van € 100.000,- te introduceren in verband met de eigen woning. Deze is eerder al tijdelijk van kracht geweest. Vanaf 1 januari 2017 is deze wijziging van kracht en kunt u dus, aan een willekeurige derde (in de leeftijd van 18 tot 40), dit bedrag zonder belastingheffing schenken zolang dit maar gebruikt wordt voor de eigen woning. Let hierbij scherp op de samenstelling met (delen van) de gebruikte eenmalige hoge vrijstelling die nu al bestaat, zodat er niet alsnog belast wordt.

 

Delen