Grijp uw kansen

De laatste week van januari kondigt zich aan met een mail van de Rabobank die zowaar door al mijn spamfilters is geglipt: “Grijp uw kansen in 2016” wordt mij toegejuicht. Op 1 mei 1911 richtte mijn eerbiedwaardige grootvader Karel Schretlen op 26-jarige leeftijd in Nijmegen de effectenbank ‘Schretlen & Co’ op, die op 2 september 2014 volledig is opgeslokt – officieel heet dat ‘geïntegreerd – door de Rabobank. Dat is – of beter gezegd: was – mijn enige lijntje met deze bank. Ik heb er nooit een rekening gehad en ben ook niet van plan hier ooit een rekening te openen.

De mail van de Rabobank leidt mij naar een glorieuze wens: “Op een gezónd 2016” staat er fris en fier in ultramarijnblauwe letters. In de financiële wereld heeft ‘gezond’ echter een andere betekenis dan in de zorg en dat wordt duidelijk door de vraag die hier pal hieronder staat: “Wat zijn uw prioriteiten als zorgondernemer?” Als illustratie krijgen wij een foto gepresenteerd van een grijzende vijftiger in blauwwit gestreept overhemd die met een macroview otoscoop, waaraan ik mij als huisarts nooit heb gewaagd, het rechter oor van een oudere heer inspecteert; maar volgens mij zit de otoscoop te hoog in de oorschelp.

Als de dag van gisteren herinner ik mij een onaangename signeersessie op de eerste verdieping van een bankkantoor. Er was een wereld van verschil tussen de sfeervolle ontvangstruimte op de begane grond en het kale grauwwitte kamertje dat eerder op een cel dan een werkvertrek leek. De overdracht van onze praktijk werd hier beklonken met het paraferen c.q. ondertekenen van tientallen pagina’s van contracten waarvan ons de inhoud volledig ontging. De enige stem die klonk was steeds die van de bankemployé: “Nu is dit stuk aan de beurt. U dient elke pagina….”. Ik kon geen kant op.

“Om u te kunnen ondersteunen bij het bereiken van uw doelen, horen wij graag wat in 2016 hoog op uw agenda staat. Heeft u één minuut de tijd voor deze anonieme mini-enquête? De uitkomsten ervan zullen we met u delen. Dan weet u meteen waar uw vakgenoten in de zorg mee aan de slag gaan in 2016.” Op 1 januari 2016 heeft de Rabobank in het kader van de bezuinigingen een nieuwe coöperatieve structuur gekregen. Dat was voor veel medewerkers fors slikken maar op de nieuwjaarsborrel bruist het al weer van nieuwe ideeën: “Hé Georges, valt er nog wat te halen in de zorg?”

Blijkbaar ligt in de bankwereld een wezenlijk verschil tussen ‘helemaal niet’ en ‘niet’

Een bank die zelf heel goed op de centen moet letten kan zich tegenwoordig geen douceurtjes meer permitteren. Dús wordt een poging gedaan de doelgroep met een ‘mini-enquête’ te bereiken. Het kan haast niet anders of er is een stokoud adressenbestand gekocht of anderszins verkregen, want ik ben namelijk al meer dan tien jaar geen zorgondernemer meer.

Hoe flans je een ‘mini-enquête’ in elkaar. Stelling 1: “U heeft plannen om uit te breiden, bijvoorbeeld door nieuwe vestigingen te openen of bestaande praktijken over te nemen. Eventueel bent u benieuwd naar mogelijkheden om dit te financieren. Dit thema is voor mij belangrijk in 2016.” U kunt kiezen uit de opties ‘helemaal niet’, ‘niet’, ‘neutraal’, ‘wel’ en ‘heel erg’. Blijkbaar ligt in de bankwereld een wezenlijk verschil tussen ‘helemaal niet’ en ‘niet’.

Onder het pseudoniem Wout Grovers – het was te link om dit onder eigen naam te doen – heb ik indertijd in Medisch Contact twee artikelen mogen wijden aan perikelen rond het zoeken van een huisartspraktijk. Pas toen drong tot mij door hoe geld de zorgsector bestiert. Vrouwlief en ik mochten nog van geluk spreken dat wij na tientallen pogingen een praktijk mochten én – zonder eigen vermogen – konden overnemen. Voor meer dan een half miljoen gulden kochten wij circa 2850 patiënten (van wie er circa 300 direct overgingen naar een andere huisarts) en een praktijk- annex woonhuis. Voor de aftandse inboedel moest een kwart ton worden gedokt. Maar wij werden – last but not least – ook nog gekoppeld aan één bepaalde bank die zelf de wijze van financiering bepaalde. Kortom: we zaten in een fuik en hadden geen keuze! Deze financiële wurgconstructie heeft ons tot na de praktijkbeëindiging achtervolgd.

Wanneer je als bank middels een mini-enquête een specifieke doelgroep wilt bereiken, is het niet onverstandig enige betrokkenheid te veinzen. Bij zorgondernemers slinger je gewoon een paar vertrouwde termen uit dat veld door de stellingen: ‘transparantie’ (stelling 2), ‘zorgverzekeraars’ (stelling 3), ‘digitaliseren’ (stelling 4), ‘zorgconcepten’ (stelling 5) en ‘preventie’ (stelling 7). Stelling 6 richt de aandacht op de corebusiness van de bank: “Meer financiële ruimte is voor u belangrijk om zeker te weten dat uw zorgonderneming aan de kortlopende verplichtingen kan blijven voldoen.”

Wie laat zich door zo’n mini-enquete in de luren leggen? Je krijgt als dank niet eens een gratis golfbal aangeboden. Wel kan men zich de moeite van het invullen van de vragen besparen door rechtstreeks contact op te nemen met de sectormanager, wiens naam, mail, 06-nummer en foto rechtsboven de eerste stelling staan. Zou het de Rabobank echt lukken om zorgondernemers te strikken met deze mini-enquête waarvan de 8ste stelling luidt: “U wilt aan de slag met het vastgoed van uw onderneming. Denk aan afstoten, verbouwen, herfinancieren, uitbreiding of leefstand aanpakken.” Het lijkt wel of deze stelling is overgenomen uit een mini-enquête voor projectmakelaars. En dan de laatste vraag: “Mist u hier een belangrijk doel?” Nu ontbreken plots de vijf opties. Er kan louter met ‘ja’ worden geantwoord en dit ‘ja’ dient u toe te lichten met maximaal 1000 tekens. U zit in de fuik. U kunt geen kant meer op!

Naschrift:
Daags na het schrijven van deze blog vertelde ik vrouwlief over de mail van de Rabobank. Zij verklaarde mij stapelgek dat ik deze mail had geopend. Een respectabele bank als de Rabobank zou zich nooit verlagen tot een dergelijke mail, zeker niet aan mensen die überhaupt hier geen rekening hebben. Het was dus volgens haar ontzettend naïef van mij om deze mail te openen. Haar verontwaardiging leidde niet alleen tot schaamte maar ook tot twijfels. Was ik er inderdaad ingetuind? De twijfel won het van de schaamte. Via Google ontdekte ik dat met naam genoemde sectormanager inderdaad als zodanig werkzaam is bij het team Zorg van de Rabobank. Vervolgens heb ik het eveneens vermelde 06-nummer gebeld en dit werd afgenomen door de betreffende persoon. De mail van de Rabobank is dus echt van deze bank afkomstig. Dus: Grijp uw kansen!

Delen