Grip

Wanneer je geen grip hebt op zaken die je aangaan, raak je ontmoedigd. Ieder kent denk ik wel de situatie waarin veranderingen gewenst zijn en alternatieven al vele malen zijn aangedragen, maar dat er geen beweging in is te krijgen. Wanneer dit lang duurt heeft dat een weerspiegeling op je welbevinden en je functioneren. Het is belangrijk dat er dan ondersteuning komt om je te helpen. Je kunt proberen de situatie duidelijk te schetsen aan diegenen die verandering teweeg zouden kunnen brengen. Je kunt ook het bijltje erbij neergooien, maar dat heeft vele consequenties die niet voor ieder goed uitpakken.

Het werken in de zorg heeft vele mooie facetten. Wanneer de arbeidsomstandigheden echter zeer slecht zijn en je volkomen wordt genegeerd, kun je opstappen en van baan veranderen. Als je als zorgondernemer ervaart dat je absoluut geen invloed hebt op je verdienmodel en aan steeds meer eisen moet voldoen zonder daarbij gefaciliteerd te worden, kun je bepaalde contracten niet tekenen. Dit heeft gevolgen voor patiënten en voor je praktijk, maar wordt ook ervaren als een verademing, omdat je onder het juk van de zorgverzekeraar uit bent. Bij de huidige manier van zorginkoop in de eerste lijn wordt dit door velen overwogen. Niet ieder kan die beslissing nemen.

Hieronder de inhoud van een brief die Marjan Rep schreef over de situatie bij haar werk als logopedist. Zij stelde dat wanneer er een vacature zou komen met dezelfde arbeidsvoorwaarden als die ze nu had, ze niet zou solliciteren, ondanks dat ze haar vak prachtig vindt:

‘Geachte zorgverzekeraar,

Naar aanleiding van de dit jaar aangeboden contracten en de overigens al jaren bestaande situatie, vraag ik me het volgende af; Stel je eens voor dat er een vacature zou zijn met ongeveer dezelfde arbeidsvoorwaarden en dit is de advertentie:

Gezocht: zorgprofessional op HBO-niveau voor 36 uur per week!

  • De baan is voor 36 uur, maar we betalen u slechts voor 27, de overige 9 uur mag u onbetaald in uw vrije tijd doen!
  • Salaris: helaas niet marktconform, uw salaris ligt 30% lager dan passend zou zijn voor deze functie. Dit is al jaren zo en het ziet er ook niet naar uit dat het de komende jaren gaat stijgen.
  • Pensioenregeling: geen, daar is helaas geen geld voor
  • Ziekte/arbeidsongeschiktheidsregeling: jammer, maar daar is ook geen geld voor. Als u ziek bent verdient u niets!
  • Bij- en nascholing: ook dit mag u grotendeels uit eigen zak betalen
  • Er kan een kwaliteitscontrole van uw werk plaatsvinden. Als u niet aan de eisen voldoet moet u (een deel van) uw salaris terugbetalen! U heeft hier wel arbeid voor verricht, maar dat maakt ons niets uit. Oh ja, de kosten van de controle zijn ook voor u. En de eisen maken wij van tevoren niet helemaal duidelijk.
  • We willen dat u elke klant waar u contact mee heeft gehad een enquête stuurt, zodat zij u kunnen beoordelen. U dient zelf de kosten van het enquête-bedrijf te betalen en zelf te zorgen dat de enquêtes ook worden ingevuld en teruggestuurd.
  • Wij willen niet met u onderhandelen over de eisen en het salaris. Wij doen tegenover de buitenwereld alsof dit wel zo is, maar we weten zelf ook wel dat dat complete onzin is.

Beste zorgverzekeraar, denkt u dat er veel mensen zouden reageren op deze vacature? Ik denk het niet. En toch is dit al jaren wat u mij aanbiedt. Het aangeboden tarief ligt 25 procent onder het NZa tarief van 5 jaar geleden. Ik heb mijn pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering op moeten zeggen, ik kan het niet langer betalen. Ik wil heel graag mezelf bijscholen. Ik vind dit noodzakelijk om goede kwaliteit te kunnen leveren. Echter hiervoor blijft ook steeds minder geld over. Door de administratieve druk wordt de werktijd buiten de behandelsessies steeds langer. Het werkplezier wordt vergald door de angst om gecontroleerd te worden en niet aan de eisen te voldoen. En ik heb elk jaar weer geen andere keuze dan tekenen bij het kruisje.

Ik maak er met deze vacature een grap van, maar ik kan er eigenlijk wel om huilen…. ‘

Vrije prijzen bij logopedie waren bedoeld om meer in kwaliteit te kunnen investeren, nieuwe producten te ontwikkelen en ondernemender te worden. Niets van dit alles is uitgekomen en ieder kijkt weg. De grip op verzekeraars bij inkoop van zorg in de eerste lijn is volkomen afwezig. Wie is hier verantwoordelijk voor?

Delen